Nya och planerade funktioner för Dynamics 365 Business Central

I det här avsnittet beskrivs de funktioner som planeras att lanseras mellan oktober 2019 och mars 2020. Eftersom det här avsnittet listar funktioner som kanske inte har släppts än, kan tidslinjer för leveranser ändras och planerade funktioner kanske inte släppas (se Microsofts policy).

I kolumnen Allmän tillgänglighet kommer funktion att levereras inom månaden som anges. Leveransdatumet kan vara vilken dag som helst inom den månaden. Hela datumet, inklusive utgivningsdagen, visas för lanserade funktioner.

Programförbättringar

Vi fortsätter arbetet med att förbättra programmet genom att fokusera på prestanda för de mest använda områdena. Business Central Ideas-webbplatsen kommer även i fortsättningen att utgöra en källa för programförbättringar.

Funktion Aktiverats för Allmänt tillgänglig förhandsversion Allmän tillgänglighet
Avbryt utfärdade påminnelser och räntefakturor Slutanvändare, automatiskt Augusti 2019 Oktober 2019
Skicka radbeskrivningar till redovisningen under bokföring Slutanvändare, automatiskt Augusti 2019 Oktober 2019
Använd funktionen Kopiera dokument även när rader är blockerade Slutanvändare, automatiskt Augusti 2019 Oktober 2019
Skriva längre tvärreferensnummer för artiklar Slutanvändare, automatiskt Augusti 2019 Oktober 2019

Hantering av programmets livscykel

När våra partners kunder är live på Business Central finns ett omedelbart behov av att kunna hantera kundens livscykel, lösningen, tillhandahålla support, hantera uppdateringar, testning m.m. Vi fortsätter arbetet med att utöka omfattningen av de verktyg som finns tillgängliga för partners.

Funktion Aktiverad för Allmänt tillgänglig förhandsversion Allmän tillgänglighet
Flera produktionsmiljöer Administratörer, utvecklare eller analytiker, automatiskt Oktober 2019
Stöd för tekniska uppgraderingar Administratörer, utvecklare eller analytiker, automatiskt Oktober 2019
Möjlighet att ladda ned en säkerhetskopia av databasen Administratörer, utvecklare eller analytiker, automatiskt Augusti 2019 Oktober 2019
Förbättringar i uppdateringstestning och förberedelse Administratörer, utvecklare eller analytiker, automatiskt Augusti 2019 Oktober 2019
Nytt alternativ för att rapportera produktionsavbrott i Business Central administrationscenter Administratörer, utvecklare eller analytiker, automatiskt Augusti 2019 Oktober 2019
Stöd för prestandauppgradering från C/AL-tabeller till AL-tabeller Administratörer, utvecklare eller analytiker, automatiskt Augusti 2019 Oktober 2019

Stärker ISV-accelerationen

Dynamics NAV-verksamheten har hittills varit uppbyggd av starka vertikala ISV-lösningar, omgivna av tilläggslösningar. När det gäller uppdateringen i våg 2 av 2019 års version fokuserar vi på att effektivisera ISV:ers arbete att ta sina lösningar – samt även sina kunder – online till Business Central.

Funktion Aktiverats för Allmänt tillgänglig förhandsversion Allmän tillgänglighet
Design för utökningsbarhet Administratörer, utvecklare eller analytiker, automatiskt Augusti 2019 Oktober 2019

Migreringar till Business Central online

Det här området beskriver våra migreringar till Business Central online.

Funktion Aktiverad för Allmänt tillgänglig förhandsversion Allmän tillgänglighet
Förbättringar av migreringsverktygen för kunder Administratörer, utvecklare eller analytiker, automatiskt Oktober 2019

Moderna klienter

Vi accelererar vår investering i snabbhet och produktivitetsfunktioner för den moderna webbläsarupplevelsen, som når en stor milstolpe i sin omvandling till en skrivbordsupplevelse i världsklass för både nya användare och expertanvändare.

Funktion Aktiverats för Allmänt tillgänglig förhandsversion Allmän tillgänglighet
Lägg till länkar på navigationsmenyn Slutanvändare, automatiskt Augusti 2019 Oktober 2019
Lägga till anteckningar och länkar till data Slutanvändare, automatiskt Augusti 2019 Oktober 2019
Lättillgänglig kapacitetsöversikt Slutanvändare, automatiskt Augusti 2019 Oktober 2019
Förbättrad integration med Excel Slutanvändare, automatiskt Augusti 2019 Oktober 2019
Fullt stöd för kortkommandon Slutanvändare, automatiskt Augusti 2019 Oktober 2019
Allmänna anpassningar för användarupplevelsen Slutanvändare, automatiskt Augusti 2019 Oktober 2019
Längre timeout-period för serveranslutning Slutanvändare, automatiskt Augusti 2019 Oktober 2019
Moderna klienter endast för Business Central Administratörer, utvecklare eller analytiker, automatiskt Augusti 2019 Oktober 2019
Personanpassa åtgärder och navigering på din startsida Slutanvändare, automatiskt Augusti 2019 Oktober 2019
Kraftfull filtrering för rapporter Slutanvändare, automatiskt Augusti 2019 Oktober 2019
Ändra storlek på kolumner med färre klick Slutanvändare, automatiskt Augusti 2019 Oktober 2019
Spara och personanpassa listvyer Slutanvändare, automatiskt Augusti 2019 Oktober 2019
Växla mellan företag i din företagsinkorg i Outlook Slutanvändare, automatiskt Augusti 2019 Oktober 2019
Anpassa en användarprofil utan att skriva kod Slutanvändare, automatiskt September 2019 Oktober 2019
Filtrera alternativfält med flera värden Slutanvändare, automatiskt September 2019 Oktober 2019
Multitasking på flera sidor Slutanvändare, automatiskt September 2019 Oktober 2019
Snabb och smidig datainmatning Slutanvändare, automatiskt September 2019 Oktober 2019

Moderna utvecklarverktyg

I 2019 års version, våg 2, pensionerar Business Central det bakåtkompatibla utvecklingsverktyget C/SIDE och utvecklingsspråket C/AL och ersätter dem med en modern lösning baserad på Visual Studio Code Azure DevOps, Azure DevOps och ett AL-språk som stöder ett tilläggsbaserat tillvägagångssätt för anpassning.

Funktion Aktiverats för Allmänt tillgänglig förhandsversion Allmän tillgänglighet
Koddokumentationsattribut Administratörer, utvecklare eller analytiker, automatiskt Oktober 2019
Konvertera tabeller från C/AL-definitioner till AL-tabelldefinitioner Administratörer, utvecklare eller analytiker, automatiskt Oktober 2019
Databasinsikter görs tillgängliga i AL Administratörer, utvecklare eller analytiker, automatiskt Oktober 2019
Översätta andra tillägg Administratörer, utvecklare eller analytiker, automatiskt Oktober 2019
Åtkomstmodifierare Administratörer, utvecklare eller analytiker, automatiskt Augusti 2019 Oktober 2019
Ansluta och felsöka nästa Administratörer, utvecklare eller analytiker, automatiskt Augusti 2019 Oktober 2019
Basprogrammet levereras som AL-program Administratörer, utvecklare eller analytiker, automatiskt Augusti 2019 Oktober 2019
Förbättrad hantering av appberoende vid skapande och distribuering Administratörer, utvecklare eller analytiker, automatiskt Augusti 2019 Oktober 2019
Mer kraft till utvecklare med Designer Administratörer, utvecklare eller analytiker, automatiskt Augusti 2019 Oktober 2019

Tjänstens grunder

Laserfokus på prestanda, tillförlitlighet, support och säkerhet är viktigt för att tjänstkvaliteten ska fortsätta att ligga före tjänstanvändningens tillväxt. Tillgängligheten, som redan befinner sig i en stark position, måste bevaras.

Funktion Aktiverats för Allmänt tillgänglig förhandsversion Allmän tillgänglighet
Låsningsfria nummerserier Slutanvändare, automatiskt Augusti 2019 Oktober 2019
Nytt alternativ för Supportbegäran i administrationscentret för Business Central Administratörer, utvecklare eller analytiker, automatiskt Augusti 2019 Oktober 2019
Sidan bakgrundsuppgifter Administratörer, utvecklare eller analytiker, automatiskt Augusti 2019 Oktober 2019
Partners kan ange supportkontaktuppgifter i Business Central administrationscenter Administratörer, utvecklare eller analytiker, automatiskt Augusti 2019 Oktober 2019
Surrogatnycklar Administratörer, utvecklare eller analytiker, automatiskt Augusti 2019 Oktober 2019

Beskrivning av kolumnvärden Aktiverats för:

  • Slutanvändare, automatiskt – Dessa funktioner omfattar ändringar i användarupplevelsen för slutanvändare och aktiveras automatiskt.

  • Administratörer, utvecklare eller analytiker, automatiskt – Dessa funktioner är avsedda att användas av administratörer, utvecklare eller affärsanalytiker och aktiveras automatiskt.

  • Slutanvändare av administratörer, utvecklare eller analytiker – Dessa funktioner måste aktiveras eller konfigureras av administratörer, utvecklare eller analytiker för att bli tillgängliga för slutanvändare.

En lista över de länder som Dynamics 365-affärsapparna är tillgängliga i finns i Guide för internationell tillgänglighet.

För mer information om geografiska områden, datacentra (regioner), datalagring och replikering, klicka på Expandera allasidan där är data finns sida och sök efter Microsoft Cloud Service för den här funktionen.