Dynamics 365 och branschmoln: utgivningsplan för utgivningscykel 2, 2021

I utgivningsplanen för Dynamics 365 och branschmoln, utgivningscykel 2 för 2021, beskrivs alla nya funktioner som kommer att släppas från oktober 2021 till mars 2022. Du kan antingen söka i utgivningsplanen online eller ladda ned dokumentet som en PDF-fil. PDF-filen innehåller också information om Power Apps, Power Automate, Power Virtual Agents, Microsoft Power Platform-styrning och administration, samt dataintegrering.

Ladda ned PDF för utgivningscykel 2 under 2021 (senast uppdaterad den 14 juli 2021)

Funktionerna för Microsoft Power Platform som kommer i utgivningscykel 2 för 2021 har sammanfattats i en separat utgivningsplan samt i en nedladdningsbar PDF.

Översikt över utgivningscykel 2 för 2021

I utgivningscykel 2, 2021 för Dynamics 365 och branschmoln finns nya innovationer som ger dig möjlighet att omvandla ditt företag. Utgåvan innehåller hundratals nya funktioner i Dynamics 365-appar, inklusive Marketing, Sales, Customer Service, Field Service, Finance, Supply Chain Management, Human Resources, Commerce, Fraud Protection, Business Central, Connected Store, Guides, Remote Assist, Customer Insights, Customer Voice samt Microsoft Cloud for Healthcare, Financial Services och Nonprofit.

Marketing

Dynamics 365 Marketing fokuserar på möjligheter att skapa personliga resor för att engagera sig med dina kunder över alla beröringspunkter, i de ögonblick som spelar roll. Det tar personanpassning till nästa nivå och hjälper dig att hitta inspiration med AI-baserade innehållsidéer. Så att du kan leverera överlägsna upplevelser, som gör att du vinner fler kunder och får deras lojalitet.

Sales

Dynamics 365 Sales fokuserar på att förverkliga spännande ny funktionalitet och förbättringar av Microsoft Teams samtalsupplevelse, förbättringar av LinkedIn-integrering för enkel åtkomst till Sales Navigator, prognosuppdateringar och guidade försäljningsförbättringar med försäljningsacceleratorn och lanseringsavtalshanterare som hjälper dig att hantera din pipeline mer effektivt.

Tjänst

Dynamics 365 Customer Service levererar omfattande förbättringar av kunskapsredigering med nyckelord som föreslås av AI och korta beskrivningar för kunskapsartiklar. Detta ger också förbättringar av handläggarens upplevelse och produktivitet för att hantera flerkanalsstöd och investera i ruttdiagnostik för ansvariga, maskininlärningsbaserade regler för klassificering såsom attitydanalys och beräkning av arbetsinsats samt förbättrade historiska analyser.

Dynamics 365 Field Service introducerar en ny kundportal med funktioner för självplanering och möteshantering för att ge bättre service och kundkommunikation. Dessutom släpps en ny arbetsorder med förbättringar för att ge mer enhetliga vyer och arbetsorderöversikt för att öka produktiviteten.

Finance and Operations

Dynamics 365 Finance investerar i datainsikter som är allmänt tillgängliga i Finance Insights, vilket är det intelligenta kassaflödeserbjudandet för användare med integrerad maskininlärning för finansiell verksamhet. Genom automatisering och modernisering av de tjänster som våra kunder använder dagligen ger denna utgivningscykel en förbättrad användning och prestanda för allt kring anläggningstillgångar, årsbokslut och ekonomiska dimensioner. Globaliseringserbjudande med ytterligare lokaliseringar och allmän tillgänglighet i vår skattberäkningstjänst ingår också i denna utgåva.

Dynamics 365 Supply Chain Management möjliggör en motståndskraftig försörjningskedja med investeringar i viktiga områden som resursplanering, tillverkning, kapitalförvaltning, planering och lagerhantering. Nya scenarier för produktionskörning ingår för att möjliggöra integrering mellan Dynamics 365 Supply Chain Management, alla vanliga produktionskörningslösningar (MES) och automationssystem för verkstadsgolvet för att våra kunder enkelt ska kunna använda och integrera nya affärsmodeller.

Dynamics 365 Project Operations kopplar samman sälj-, resurshanterings-, projektlednings- och ekonomiteam i en och samma app för att generera fler erbjudanden, snabba på leveranser, hjälpa anställda och maximera lönsamheten med omfattande funktioner och förbättringar för uppgiftsschemaläggning och hantering av underkontrakt med leverantörer.

Finance and Operations med gränsöverskridande funktioner för flera appar får tillägg av styrningsfunktioner från Microsoft Power Platform för att möjliggöra nya funktioner såsom miljöetablering, auktorisering och autentisering, körningshändelser och utvecklarverktyg. Som nya funktioner i denna utgåva ingår förbättrade upplevelser av datautbyte mellan Finance and Operations-appar, Microsoft Dataverse och kundengagemangsappar i Dynamics 365.

Human Resources

Dynamics 365 Human Resources ger förbättringar av funktioner för hantering av förmåner med enklare användarupplevelse. I vår fortsatta resa för att skapa funktioner som ger ett arbetsflöde för anställda ingår det att hantera deras ledighetsförfrågningar i Teams-appen och ge organisationer möjlighet att se analyser över ledighetssaldon som hjälp för att uppfylla företagets policy.

Commerce

Dynamics 365 Commerce innehåller viktiga investeringar för denna cykel i kundsegmenteringen och användning av webbplatsverktyg med specifika sidlayouter och innehåll, integrering med Microsoft Clarity, generering av en kundspecifik katalog som ger en begränsad vy för att bara se och beställa produkter som är konfigurerade för deras organisation, samt förbättringar av ombeställningsupplevelsen och administratörsbehörigheterna.

Fraud Protection

Dynamics 365 Fraud Protection utökar upplevelserna genom att erbjuda en djupare nivå av observation när det gäller bedrägerier och gör det möjligt för handlare att prova på bedrägeriskydd med Fraud Protection direkt från webben, samt gör det möjligt för betaltjänstleverantörer (PSP) att integrera Fraud Protection för att erbjuda sina handlare möjligheten att observera och bekämpa bedrägerier.

SMB

Dynamics 365 Business Central har fokus på programförbättringar som utökar integreringen med Microsoft 365, med tillägg av lands- och regionala expansioner på ytterligare 10 marknader och lägger till funktioner som förenklar administrationen av klientorganisationer.

Connected Store

Dynamics 365 Connected Store introducerar nya funktioner med hjälp av AI-modeller och insikter som ger butiksanalyser för att fatta databaserade beslut och kunna mäta effektiviteten i kampanjer. Detta hjälper också till att fastställa kassaköns längd och väntetider för att förbättra köhanteringen.

Guides

Dynamics 365 Guides hjälper författare att enkelt skapa guider utan 3D- eller programmeringskunskaper genom att använda HoloLens-appen och PC-app med en uppdaterad användarupplevelse som utnyttjar HoloLens instinktiva interaktioner.

Remote Assist

Dynamics 365 Remote Assist, som ingår i den här utgåvan, skapar överlappande mötespolicyer i Microsoft Teams för Remote Assist-användare för enklare konfiguration.

Customer Insights

Målgruppsinsikter lägger till funktioner för att eliminera datasilor och bygga upp en enhetlig kundprofil som ger intelligenta insikter och åtgärder till B2C- och B2B-kunder. Förutom prediktioner av kundomsättning för enskilda kundregister i B2B-området kan målgruppsinsikter förutsäga sannolikheten för kundomsättning i konton med samma enkla guidade upplevelse. Förbättringarna av datainmatningen i Customer Insights är bland annat ytterligare Power Query-anslutningsprogram och förbättringar av datainmatningsprocessen.

Engagemangsinsikter kopplar ihop datakällor från ett flertal appar för att möjliggöra interaktiva analyser av kontaktpunkter över webb, mobil, anslutna produkter och under kundens färd. Detta omfattar integrerad analys, analys av kundens färd och avancerad AI-baserad analys och insikter om personanpassning och attributionsmodellering. Engagemangsinsikter utökas till flerkanalsanalyser av data från andra kanaler för mer omfattande kundanalys, underordnade åtgärder, aktiveringar och optimeringar.

Customer Voice

Dynamics 365 Customer Voice har fokus på att hjälpa undersökningsägare agera på feedback baserat på insikter och trender, med användning av Power Automate för att definiera och utlösa anpassade arbetsflöden som engagerar rätt kontakter.

Microsoft Cloud för branschlösningar

Microsoft Cloud for Healthcare hjälper vårdorganisationer att leverera exceptionell patientvård genom att förbättra patientupplevelser, samordna patientvård och driva effektiviteten med skräddarsydda funktioner från Dynamics 365, Microsoft Power Platform, Microsoft Teams och Azure. Den här uppdateringen innehåller en enhetlig patientprofil och aktivitetstidslinje för bättre patientinsikter, förbättrad inmatning av vårddata i Microsoft Dataverse och expansion till fler länder och regioner.

Microsoft Cloud for Financial Services ger differentierande kundupplevelser och ökar kundretentionen genom en enhetlig kundprofil som hjälper relationschefer att få 360-graders kundinsikter, förutsäga kundomsättningen och underlätta för kors- och merförsäljning. Dessutom ger det transparens i låneregistreringen genom processautomatisering och integrering med Microsoft Teams lånehantering för att minska tiden från ränta till slutbetalning.

Microsoft Cloud for Nonprofit lanserar två volontärappar i den här utgåvan: en modellbaserad app med volontärhantering för ideell personal som hanterar möjligheter till engagemang och en Power Apps-portal som integreras med ideella webbplatser för arbetet med rekrytering av volontärer.

Viktiga datum för utgivningscykel 2 för 2021

I den här utgivningsplanen beskrivs funktioner som kanske inte har getts ut än. Leveranstidslinjer och förväntade funktioner kan ändras eller utebli (mer information finns i Microsofts policy).

Detta är de viktigaste datumen för utgivningscykel 2 för 2021.

Milstolpe Datum Beskrivning
Utgivningsplaner finns tillgängliga 14 juli 2021 Läs om de nya funktionerna som kommer under utgivningscykel 2 för 2021 (oktober 2021–mars 2022) på Dynamics 365 och branschmoln och Microsoft Power Platform.
Tidig åtkomst blir tillgänglig 2 augusti 2021 Testa och validera de nya funktionerna som kommer att ingå i utgivningscykel 2 för 2021, som kommer i oktober, innan de aktiveras automatiskt för slutanvändarna. Det går att visa Dynamics 365 funktioner för tidig åtkomst i utgivningscykel 2 för 2021 nu.
Utgivningsplaner finns tillgängliga på ytterligare 11 språk 13 augusti 2021 Utgivningsplanerna för Dynamics 365, branschmolnen och Microsoft Power Platform publicerade på danska, nederländska, finska, franska, tyska, italienska, japanska, norska, portugisiska (brasiliansk), spanska och svenska.
Allmän tillgänglighet 1 oktober 2021 Produktionsdistributionen inleds för utgivningscykel 2 för 2021. Regionala distributioner inleds den 1 oktober 2021.

Precis som i tidigare utgivningscykler fortsätter vi meddela hur varje funktion aktiveras i din miljö:

  • Användare, automatiskt – Dessa funktioner omfattar ändringar i användarupplevelsen för användare och aktiveras automatiskt.
  • Administratörer, utvecklare eller analytiker, automatiskt – Dessa funktioner är avsedda att användas av administratörer, utvecklare eller affärsanalytiker och aktiveras automatiskt.
  • Användare via administratörer, utvecklare eller analytiker – Dessa funktioner måste aktiveras eller konfigureras av administratörer, utvecklare eller analytiker för att bli tillgängliga för användare.

Du kan nu förbereda dig i lugn och ro eftersom du vet vilka funktioner som kommer att aktiveras automatiskt.

Vi har gjort detta för att hjälpa er – våra partner, kunder och användare – med den digitala omvandlingen på era villkor. Vi ser fram emot att kommunicera med dig när du driftsätter dessa nya tjänster och funktioner. Vi vill gärna få feedback från dig när du gett dig i kast med planen för utgivningscykel 2 under 2021.

Ge oss dina synpunkter. Dela din feedback i Microsoft Dynamics 365-communityforumen. Vi gör förbättringar utifrån din feedback.