Skapa segment för leads och anpassade entiteter i det nya segmenteringsverktyget

Viktigt

En del av funktionerna som beskrivs i den här utgivningsplanen har ännu inte släppts. Leveranstider kan ändras och förväntade funktioner kanske inte släpps (mer information finns i Microsofts policy). Läs mer: Nya och planerade funktioner

Aktiverat för Allmänt tillgänglig förhandsversion Tidig åtkomst Allmän tillgänglighet
Administratörer, utvecklare, marknadsförare och analytiker, automatiskt Dec 2021 - -

Affärsvärde

För att förbättra avkastningen på marknadsföringen är det viktigt att rikta sig till rätt målgrupp. Med segmenteringsbyggaren kan du inte bara bygga dynamiska segment för kontakter, men nu kan du också skapa segment som inkluderar leads och anpassade entiteter (som patient eller givare). Använd frågebyggaren eller använd naturligt språk för att bygga ditt segment och identifiera din målgrupp snabbt och enkelt.

Mer information om funktionen

  • Skapa direkt segment baserat på attribut- och beteendedata för kontakt-, lead- och anpassade entiteter
  • Nydesignad upplevelse för segmentskapande som är kraftfull men ändå lätt att använda
  • Använd naturligt språk för att ange ett attributbaserat segment

Visar den nya segmenteringsbyggaren som kan baseras på kontakter, leads och/eller anpassade entiteter