Förbättringar av användbarhet för kunskapshantering

Viktigt

En del av funktionerna som beskrivs i den här utgivningsplanen har ännu inte släppts. Leveranstider kan ändras och förväntade funktioner kanske inte släpps (mer information finns i Microsofts policy). Läs mer: Nya och planerade funktioner

Aktiverat för Allmänt tillgänglig förhandsversion Tidig åtkomst Allmän tillgänglighet
Användare, automatiskt - Aug 2021 Okt 2021

Affärsvärde

Att skapa och underhålla artiklar av hög kvalitet kan vara både utmanande och tidskrävande. Att ha en enkel och intuitiv upplevelse för detta gör det enklare för författarna att skapa kunskapsartiklar och hålla dem relevanta och korrekta. Denna funktion består av en uppsättning användbarhetsförbättringar som förenklar processen att författa och tillgodogöra sig kunskapsartiklar.

Mer information om funktionen

Funktionen omfattar bland annat följande:

  • En enkel och intuitiv upplevelse för att lägga till och hantera bilagor till kunskapsartiklar.
  • En visuell stack-ikon som skiljer mellan internt och externt kunskapsinnehåll på kortet för kunskapssökningens resultat.
  • Förbättringar av publiceringsupplevelsen under publiceringsstadiet i affärsprocessflödet för kunskapsartiklar.
  • Ett omstrukturerat kommandofält för kunskapsartiklar där det är enklare att få åtkomst till åtgärder som används ofta.