Exportera och importera arbetsflöden

För att överföra arbetsflöden till andra Business Central-databaser, t.ex för att spara tid när du skapar nya arbetsflöden, kan du exportera och importera arbetsflöden.

Ett annat sätt att snabbt skapa arbetsflöden är att skapa arbetsflöden från arbetsflödesmallar. Mer information finns i Skapa arbetsflöden genom att använda arbetsflödesmallar.

I fönstret Arbetsflöde skapar du ett arbetsflöde genom att ange de berörda stegen på raderna. Varje steg består av en arbetsflödehändelse, modifierad av händelsevillkor, och ett arbetsflödesvar som modifieras av svarsalternativ. Du definierar arbetsflödesstegen genom att fylla i fält på arbetsflödesrader från fasta listor med händelse- och svarsvärden som representerar de scenarier som stöds av programkoden. Mer information finns i Skapa arbetsflöden.

Så här exporterar du ett arbetsflöde

  1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, gå till Arbetsflöden och välj sedan relaterad länk.
  2. Markera ett arbetsflöde, och välj sedan åtgärden Exportera till fil.
  3. I fönstret Exportera fil väljer du knappen Spara.
  4. Välj en filplats i fönstret Exportera och välj sedan knappen Spara.

Så här importerar du ett arbetsflöde

  1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport gå till Arbetsflöden och välj sedan relaterad länk.
  2. Välj åtgärden Importera från fil.
  3. I fönstret Importera väljer du den XML-fil som innehåller arbetsflödet och sedan knappen Öppna.

Varning

Om arbetsflödekoden redan finns i databasen skrivs arbetsflödesstegen över med stegen i det importerade arbetsflödet.

Se även

Skapa arbetsflöden
Skapa arbetsflöden från arbetsflödesmallar
Visa arkiverade instanser för arbetsflödessteg
Ta bort arbetsflöden
Genomgång: Konfigurera och använda ett arbetsflöde för godkännande av inköp
Konfigurera arbetsflöden
Använda arbetsflöden
Arbetsflöde