Skapa en försäljning för montering mot kundorder

Du kan använda monteringshantering för att anpassa en monteringsartikel till ett kundkrav under försäljningsprocessen. Mer information finns i Sälja artiklar monterade mot order.

När du säljer någon annan typ av artikel kan du också skapa en försäljningsoffert för en anpassad monteringsartikel innan du omvandlar den till en försäljningsorder. Den här processen involverar flera extra steg i jämförelse med att skapa en vanlig försäljningsoffert. Den använder en variation av en kopplad monteringsorder, dvs. en monteringsoffert.

Anteckning

Precis som på alla typer av offerter används inte antalet på monteringsoffertar för tillgänglighet, planering eller reservationer.

Så här skapar du en försäljningsoffert för en artikel för montering mot kundorder

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Försäljningsoffert och välj sedan relaterad länk.

 2. Skapa en försäljningsoffertrad med en rad för en monteringsartikel. Mer information finns i Skapa erbjudanden.

 3. I fältet Antal att montera mot kundorder anger du hela antalet.

  Anteckning

  Du bör inte erbjuda ett delantal i offerten. Därför måste du ange samma antal som du angett i fältet Antal på försäljningsoffertraden.

 4. På snabbfliken Rader väljer du Rad, Montering mot kundorder och sedan Montering mot kundorderrader. Alternativt kan du välja fältet Antal att montera mot kundorder på raden.

 5. I fönstret Montering mot kundorderrader granskar eller ändrar du monteringsorderrader enligt den offert som kunden begär. Om du vill ha mer information kan du välja åtgärden Visa dokument för att öppna hela avropsordern för offerten. Du kan inte ändra innehållet i de flesta fält, och du kan inte bokföra.

 6. När du har justerat monteringsorderraderna enligt offerten stänger du fönstret Montering mot kundorderrader så att du kommer tillbaka till fönstret Försäljningsoffert.

 7. Om kunden accepterar offerten skapar du en försäljningsorder för den offererade monteringsartikeln. Mer information finns i Skapa erbjudanden. Den länkade monteringsofferten och eventuella anpassningar är kopplad till den nya försäljningsordern så att artikelmontering eller -försäljning kan förberedas.

Se även

Monteringshantering
Arbeta med strukturer
Lagersaldo
Designdetaljer: Lagerstyrning
Arbeta med Business Central