Ställa in konverteringstjänsten för bankdata

En global tjänstleverantör för att konvertera betalningsinformation till alla dataformat som din bank kräver är ansluten och redo att aktiveras i Business Central. Detta kallas i Business Central för Bankdatakonverteringstjänsten.

Du kan exportera betalningsrader från fönstret Utbetalningsjournal till en en fil eller en dataström som du sedan överför till din bank för automatisk behandling, så att du inte behöver göra electroniska betalningar individuellt. Mer information finns i Så här exporterar du betalningar till en bankfil.

Du kan importera bankutdragsfiler i fönstret Betalningsavstämningsjournal med hjälp av bankdatakonverteringstjänsten för att konvertera en fil som du får från banken till en dataström som Business Central kan importera. Mer information finns i Koppla betalningar automatiskt och stäm av bankkonton.

Som ett alternativ till att importera bankutdrag med bankdatakonverteringstjänsten kan du använda tjänsten Envestnet Yodlee bankfeeder. Mer information finns i Konfigurera du bankfeedtjänsten Envestnet Yodlee.

Om du vill importera eller exportera bankfiler måste du ställa in ditt eget bankkonto och dina leverantörers bankkonton. Mer information finns i Skapa bankkonton.

Anteckning

Bankdatakonverteringstjänsten kan ha en gräns för antal rader som kan exporteras i en fil. Du får ett felmeddelande om gränsen överskrids. Vi rekommenderar att kontoutdragsfiler inte innehåller fler än 1 000 rader eftersom behandlingstiden i bankdatakonverteringstjänsten annars kan öka markant.

Så här registrerar du ditt företag för tjänsten bankdatakonvertering.

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Serviceinställningar för bankdatakonv. och välj sedan relaterad länk.

 2. Fönstret Serviceinställningar för bankdatakonv. öppnas med tre fält förifyllda med relevanta URL-adresser till leverantören av tjänsten för bankdatakonvertering.

  Anteckning

  I CRONUS International Ltd:s demodatabas har fälten Användarnamn och Lösenord fyllts i förväg med information om demonstrationsinloggningen, som du ska ersätta med företaget faktiska information när du registrerar dig för bankdatakonverteringen.

 3. I fältet URL för registrering väljer du webbläsarknappen för att öppna tjänstleverantörens inloggningssida.

 4. På bankdatatjänstleverantörens registreringssida anger du användarnamnet och lösenord för ditt företags prenumeration på tjänsten, och slutför sedan inloggningen enligt tjänstleverantörens anvisningar.

Ditt företag är nu registrerat för tjänsten bankdatakonvertering. Fortsätt med att ange användarnamnet och lösenordet som du har angett för tjänsten i de relaterade inställningsfälten i Business Central. 5. I fönstret Serviceinställningar för bankdatakonv. i fältet Användarnamn anger du samma värde som du har angett som inloggningsnamn på tjänstleverantörens sida i steg 4. 6. I fältet Lösenord anger du samma värde som du angav i fältet Lösenord på tjänstleverantörens sida i steg 4.

Så här kan du kryptera dina inloggningsuppgifter

Du rekommenderas att skydda de inloggningsuppgifter som du anger i fönstret Serviceinställningar för bankdatakonv.. Du kan kryptera data på Business Central-servern genom att skapa nya eller importera befintliga krypteringsnycklar som aktiverar på Business Central-serverinstansen med anslutningen till databasen.

 1. I fönstret Serviceinställningar för bankdatakonv. väljer du åtgärden Krypteringshantering.
 2. Aktivera krypteringen av dina data i fönstret Datakrypteringshantering.

Så här visar eller uppdaterar du listan över bankdataformat som stöds för närvarande

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Serviceinställningar för bankdatakonv. och välj sedan relaterad länk.
 2. I fönstret Serviceinställningar för bankdatakonv. väljer du åtgärden Banknamn – datakonverteringslista för att öppna listan med banknamn som representerar bankdataformat som stöds av konverteringstjänsten.
 3. På sidan Banknamn – datakonverteringslista väljer du åtgärden Uppdatera lista med banknamn.

Listan över bankdataformat som stöds av tjänsten för bankdatakonvertering uppdateras nu. Det här är listan över banknamn, filtrerade efter landet/regionen, som du kan välja mellan i fältet Banknamn – Datakonvertering i fönstret Bankkontokort.

Anteckning

Uppdatering av bankdataformat som stöds inträffar också när du väljer eller anger ett värde i fältet Banknamn – Datakonvertering på bankkontot.

Du har nu registrerat dig för tjänsten bankdatakonvertering. Fortsätt för att visa inloggningsinformationen på varje bankkonto som ska användas tjänsten.

Se även

Ställa in bankverksamhet
Hantera bankkonton
Arbeta med Business Central