Skapa och publicera KPI-webbtjänster som baseras på kontouppställningar

I fönstret Installation av webbtjänst för KPI för kontouppställning kan du konfigurera hur du visar kontouppställnings-kpi-data och vilka specifika kontouppställningar som du vill basera KPI-erna på. När du väljer knappen Publicera webbtjänst läggs det angivna kontouppställning-kpi-data till listan över publicerade webbtjänster i fönstret Webbtjänster.

Så här: Skapar och publicerar du en KPI-webbtjänst som är baserad på kontouppställningar

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Installation av webbtjänst för KPI för kontouppställning och välj sedan relaterad länk.

 2. Fyll i fälten enligt beskrivningen i följande tabell på snabbfliken Allmänt.

  Fält Beskrivning
  Start för prognostiserade värden Ange vid vilken tidpunkt i prognosen som värden visas på kontouppställning-kpi-grafiken.

  De prognostiserade värdena hämtas från redovisningsbudgeten som du väljer i fältet Redov.budgetnamn. Obs! Om du vill få KPI:er att visar prognossiffror efter ett visst datum och den verkliga siffror före datumet, kan du ändra fältet Tillåt bokföring fr.o.m. i fönstret Redovisningsinställningar. Mer information finns också i Tillåt bokföring fr.o.m..
  Redov.budgetnamn Ange namnet på den redovisningsbudget som ger prognostiserade värden till kontouppställning-kpi-webbtjänsten.
  Period Ange perioden som kontouppställning-KPI-webbtjänsten baseras på.
  Visa per Ange vid vilket tidsintervall kontouppställning-KPI visas i.
  Webbtjänstnamn Ange namnet på kontouppställningen-KPI-webbtjänsten.

  Det här namn visas i fältet Servicenamn i fönstret Webbtjänster.

  Ange en eller flera kontouppställningar som du vill publicera som en KPI webbtjänst enligt inställningarna, som du gjorde i föregående tabellen.

 3. Fyll i fälten enligt beskrivningen i följande tabell på snabbfliken kontouppställningar.

  Fält Beskrivning
  Kontouppställningsnamn Ange kontouppställningen som KPI-webbtjänsten baseras på.
  Beskrivning av kontouppställning Ange beskrivningen av kontouppställningen som KPI webbtjänsten baseras på.
 4. Upprepa moment 3 för alla kontouppställningar som du vill basera kontouppställningswebbtjänsten för kpi på.

 5. Välj åtgärden Redigera kontouppställning på snabbfliken Kontouppställning för att visa eller redigera den valda kontouppställningen.

 6. Om du vill visa kontouppställning-kpi-data som du har upprättat väljer du åtgärden Webbtjänst för KPI för kontouppställning.

 7. Om du vill publicera kontouppställningens KPI-webbtjänst väljer du åtgärden Publicera webbtjänst. Webbtjänsten läggs till i listan över publicerade webbtjänster i fönstret Webbtjänster.

Anteckning

Du kan också publicera KPI webbtjänsten genom att peka på sidobjektet KPI Web Service kontouppställningsinställning från fönstret Webbtjänster. Mer information finns i Publicera en webbtjänst.

Se även

Affärsstöd
Ekonomi
Ställa in Finance
Redovisningen och kontoplanen
Arbeta med Business Central