Designdetaljer: Aktiva kontra historiska artikelspårningstransaktioner

När delar av ett dokumentradantal bokförs överförs endast det aktuella antalet till artikeltransaktionerna och dess artikelspårningsnummer. Emellertid kommer du att vilja få tillgång till all relevant information om artikelspårning direkt från den aktiva dokumentraden. Det vill säga, du vill inte bara visa transaktionerna som är relaterade till återstående antal, du vill även ha information om de enheter som har bokförts. När du visar eller ändrar fönstret Artikelspårningsrader visas det samlade innehållet i tabellen Spårningsspecifikation (T336) och tabellen Reservationstransaktion (T337) i en tillfällig version av T336. Detta säkerställer att historiska och aktiva artikelspårningsdata nås som en.

Följande tabell visar hur T336 och T337 används i ett inköpsscenario. De fetstilta siffrorna representerar värden som användaren skriver in manuellt i fönstret Artikelspårningsrader.

Moment 1: Skapa en inköpsorderrad med sju stycken med artikelspårningsnummer.

Antal (bas) Ant. att hantera Ant. att faktureras (bas) Antal hanterat (bas) Antal fakturerat (bas)
T337 7 0 0 0 0
T336 0 0 0 0 0

Moment 2: Ta emot fyra stycken.

Antal (bas) Ant. att hantera Ant. att faktureras (bas) Antal hanterat (bas) Antal fakturerat (bas)
Fönstret Artikelspårningsrader 7 4 0 0 0
T337 3 0 0 0 0
T336 4 0 0 4 0

Moment 3: Ta emot två stycken och fakturera två stycken.

Antal (bas) Ant. att hantera Ant. att faktureras (bas) Antal hanterat (bas) Antal fakturerat (bas)
Fönstret Artikelspårningsrader 7 2 2 4 0
T337 1 0 0 0 0
T336 6 0 0 6 2

Moment 4: Ta emot ett stycke.

Antal (bas) Ant. att hantera Ant. att faktureras (bas) Antal hanterat (bas) Antal fakturerat (bas)
Fönstret Artikelspårningsrader 7 1 0 6 2
T336 7 0 0 7 2

Fakturera 5 stycken.

Antal (bas) Ant. att hantera Ant. att faktureras (bas) Antal hanterat (bas) Antal fakturerat (bas)
Fönstret Artikelspårningsrader 7 0 5 7 2
T336 7 0 0 7 7

Se även

Designdetaljer: Objektspårning
Designdetaljer: Fönster för artikelspårningsrader