Ändringar i kodmodul 12: Mappa globala variabler för bokföring av rad i redovisningsjournalen

Följande ändringar har genomförts i den här versionen av Business Central.

Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 Kommentar
GLSetup@1009 : Post 98; GLSetup@1009 : Post 98; Oförändrat
SalesSetup@1010 : Post 311; Ändrad till lokal
PurchSetup@1011 : Post 312; Ändrad till lokal
AccountingPeriod@1012 : Post 50; Ändrad till lokal
GLAcc@1013 : Post 15; Ändrad till lokal
GLEntry@1014 : Post 17; GlobalGLEntry@1014 : Post 17; Namnet har bytts
GLEntryTmp@1015: TEMPORÄR post 17; TempGLEntryBuf@1010: TEMPORÄR post 17; Namnet har bytts
TempGLEntryVAT@1016: TEMPORÄR post 17; TempGLEntryVAT@1016: TEMPORÄR post 17; Oförändrat
OrigGLEntry@1017 : Post 17; Borttaget
VATPostingSetup@1019 : Post 325; Ändrad till lokal
Cust@1020 : Post 18; Ändrad till lokal
Vend@1021 : Post 23; Ändrad till lokal
GenJnlLine@1022 : Post 81; Ändrad till lokal
GLReg@1029 : Post 45; GLReg@1029 : Post 45; Oförändrat
CustPostingGr@1030 : Post 92; Ändrad till lokal
VendPostingGr@1031 : Post 93; Ändrad till lokal
Currency@1032 : Post 4; Ändrad till lokal
AddCurrency@1033 : Post 4; AddCurrency@1033 : Post 4; Oförändrat
ApplnCurrency@1034 : Post 4; Ändrad till lokal
CurrExchRate@1035 : Post 330; CurrExchRate@1035 : Post 330; Oförändrat
VATEntry@1038 : Post 254; VATEntry@1038 : Post 254; Oförändrat
BankAcc@1039 : Post 270; Ändrad till lokal
BankAccLedgEntry@1040 : Post 271; Ändrad till lokal
CheckLedgEntry@1041 : Post 272; Ändrad till lokal
CheckLedgEntry2@1042 : Post 272; Ändrad till lokal
BankAccPostingGr@1043 : Post 277; Ändrad till lokal
GenJnlTemplate@1044 : Post 80; Ändrad till lokal
TaxJurisdiction@1045 : Post 320; Ändrad till lokal
TaxDetail@1046 : Post 322; TaxDetail@1046 : Post 322; Oförändrat
FAGLPostBuf@1047: TEMPORÄR post 5637; Ändrad till lokal
UnrealizedCustLedgEntry@1084 : Post 21; UnrealizedCustLedgEntry@1084 : Post 21; Oförändrat
UnrealizedVendLedgEntry@1085 : Post 25; UnrealizedVendLedgEntry@1085 : Post 25; Oförändrat
GLEntryVATEntryLink@1087 : Post 253; GLEntryVATEntryLink@1087 : Post 253; Oförändrat
TempVATEntry@1088: TEMPORÄR post 254; TempVATEntry@1088: TEMPORÄR post 254; Oförändrat
ReversedGLEntryTemp@1089: TEMPORÄR post 17; Flyttad till Codeunit17
CostAccSetup@1092 : Post 1108; Ändrad till lokal
GenJnlCheckLine@1048 : Kodmodul 11; GenJnlCheckLine@1001 : Kodmodul 11; Oförändrat
ExchAccGLJnlLine@1049 : Kodmodul 366; Ändrad till lokal
FAJnlPostLine@1050 : Kodmodul 5632; Ändrad till lokal
SalesTaxCalculate@1051 : Kodmodul 398; Ändrad till lokal
GenJnlApply@1052 : Kodmodul 225; Ändrad till lokal
DimMgt@1053 : Kodmodul 408; Ändrad till lokal
JobPostLine@1028 : Kodmodul 1001; Ändrad till lokal
TransferGlEntriesToCA@1091 : Kodmodul 1105; Ändrad till lokal
PaymentToleranceMgt@1002 : Kodmodul 426; Monterade
AddCurrencyCode@1117 : Kod[10]; Monterade
FiscalYearStartDate@1054 : Datum; FiscalYearStartDate@1011 : Datum; Oförändrat
NextEntryNo@1055 : Heltal; NextEntryNo@1022 : Heltal; Oförändrat
BalanceCheckAmount@1056 : Decimal; BalanceCheckAmount@1056 : Decimal; Oförändrat
BalanceCheckAmount2@1057 : Decimal; BalanceCheckAmount2@1057 : Decimal; Oförändrat
BalanceCheckAddCurrAmount@1058 : Decimal; BalanceCheckAddCurrAmount@1058 : Decimal; Oförändrat
BalanceCheckAddCurrAmount2@1059 : Decimal; BalanceCheckAddCurrAmount2@1059 : Decimal; Oförändrat
CurrentBalance@1060 : Decimal; CurrentBalance@1060 : Decimal; Oförändrat
SalesTaxBaseAmount@1061 : Decimal; Ändrad till lokal
TotalAddCurrAmount@1062 : Decimal; TotalAddCurrAmount@1062 : Decimal; Oförändrat
TotalAmount@1063 : Decimal; TotalAmount@1063 : Decimal; Oförändrat
UnrealizedRemainingAmountCust@1086 : Decimal; UnrealizedRemainingAmountCust@1086 : Decimal; Oförändrat
UnrealizedRemainingAmountVend@1074 : Decimal; UnrealizedRemainingAmountVend@1074 : Decimal; Oförändrat
NextVATEntryNo@1064 : Heltal; NextVATEntryNo@1064 : Heltal; Oförändrat
FirstNewVATEntryNo@1065 : Heltal; FirstNewVATEntryNo@1065 : Heltal; Oförändrat
NextTransactionNo@1066 : Heltal; NextTransactionNo@1066 : Heltal; Oförändrat
NextConnectionNo@1067 : Heltal; NextConnectionNo@1067 : Heltal; Oförändrat
InsertedTempGLEntryVAT@1068 : Heltal; InsertedTempGLEntryVAT@1027 : Heltal; Oförändrat
LastDocNo@1069 : Kod[20]; LastDocNo@1023 : Kod[20]; Oförändrat
LastLineNo@1070 : Heltal; Borttaget
LastDate@1071 : Datum; LastDate@1021 : Datum; Oförändrat
LastDocType@1072: faktura, betalning, kreditnota, räntefaktura eller betalningspåminnelse. LastDocType@1025: faktura, betalning, kreditnota, räntefaktura eller betalningspåminnelse. Oförändrat
NextCheckEntryNo@1073 : Heltal; NextCheckEntryNo@1028 : Heltal; Oförändrat
AddCurrGLEntryVATAmt@1075 : Decimal; AddCurrGLEntryVATAmt@1017 : Decimal; Oförändrat
CurrencyDate@1076 : Datum; CurrencyDate@1020 : Datum; Oförändrat
CurrencyFactor@1077 : Decimal; CurrencyFactor@1019 : Decimal; Oförändrat
UseCurrFactorOnly@1078 : Booelskt; UseCurrFactorOnly@1078 : Booelskt; Oförändrat
NonAddCurrCodeOccured@1079 : Booelskt; NonAddCurrCodeOccured@1079 : Booelskt; Oförändrat
FADimAlreadyChecked@1080 : Booelskt; FADimAlreadyChecked@1080 : Booelskt; Oförändrat
AllApplied@1081 : Booelskt; Ändrad till lokal
OverrideDimErr@1018 : Booelskt; OverrideDimErr@1018 : Booelskt; Oförändrat
JobLine@1036 : Booelskt; JobLine@1036 : Booelskt; Oförändrat
Prepayment@1037 : Booelskt; Borttaget
CheckUnrealizedCust@1082 : Booelskt; CheckUnrealizedCust@1082 : Booelskt; Oförändrat
CheckUnrealizedVend@1083 : Booelskt; CheckUnrealizedVend@1083 : Booelskt; Oförändrat
GLEntryNo@1090 : Heltal; GLEntryNo@1026 : Heltal; Oförändrat
GLSetupRead@1015 : Booelskt; Monterade
AmountRoundingPrecision@1012 : Decimal; Monterade
CrCardTransactionEntryNo@1013 : Heltal; Monterade

Se även

Designdetaljer - Ändringar i kodmodul 12: ändringar i bokföringsprocedurer i redovisningsjournalen