Designdetaljer: Bokföring av rad i redovisningsjournalen

Dokumentationen ger en detaljerad teknisk inblick i begreppen och principerna som används för att designa om funktionen för bokföring av rader i redovisningsjournalen i Business Central. Revideringen gör kodmodul 12 enklare och mer stabil. Dokumentationen börjar med att beskriva begreppsmässiga översikter av revideringen. Sedan förklaras den tekniska arkitekturen för att visa de ändringar som revideringen medför.

I det här avsnittet

Översikt över bokföring av rad i redovisningsjournalen
Designdetaljer: Bokföringsgränssnittsstruktur
Designdetaljer: Bokföringsmotorstruktur
Ändringar i kodmodul 12: Mappa globala variabler för bokföring av rad i redovisningsjournalen
Ändringar i kodmodul 12: ändringar i bokföringsprocedurer i redovisningsjournalen

Se även

Arbeta med redovisningsjournaler