Designdetaljer: Hantera partiformningsmetoder

För att en artikel ska ingå i leveransplanering måste en ombeställningsmetod definieras. Följande fyra partiformningsmetoder finns:

  • Fast orderkvantitet
  • Maximalt antal
  • Order
  • Parti-för-parti

Metoderna Fast orderkvantitet och Maximalt antal avser lagerplanering. Även om lagerplaneringen är tekniskt enklare än motkonteringen, måste de här metoderna finnas samtidigt som steg-för-steg-motkontering av tillgångs- och orderspårning. För att kontrollera integrering mellan de två och ge insyn i den komplicerade planeringslogiken finns strikta principer för hur partiformningsmetoder hanteras.

I det här avsnittet

Designdetaljer: Beställningspunktens roll
Designdetaljer: Övervaka den planerade lagernivån och beställningspunkten
Designdetaljer: Tidsenhetens roll
Designdetaljer: Hålla sig under överflödesnivån
Designdetaljer: Hantera planerat negativt lagersaldo
Designdetaljer: Partiformningsmetoder

Se även

Designdetaljer: Planeringsparametrar
Designdetaljer: Planeringsfördelningstabell
Designdetaljer: Centrala koncept i planeringssystemet
Designdetaljer: Balansera efterfrågan och tillgång
Designdetaljer: Leveransplanering