Designdetaljer: Lagerkalkylering

Dokumentationen ger en detaljerad teknisk inblick i begreppen och principerna som används i lagringsvärderingsfunktionerna i Business Central.

Lagervärdering, kallas även kostnadshantering, används vid registrering och rapportering av rörelsens driftskostnader.

I det här avsnittet

Designdetaljer: Värderingsprinciper
Designdetaljer: Artikelkoppling
Designdetaljer: Kända problem med artikelkopplingar
Designdetaljer: Kostnadsjustering
Designinformation: Bokföringsdatumet för justeringsvärdetransaktionen
Designdetaljer: Bokföring av förväntad kostnad
Designdetaljer: Genomsnittskostnad
Designdetaljer: Varians
Designdetaljer: Avrundning
Designdetaljer: Kostnadskomponenter
Designdetaljer: Lagerperioder
Designdetaljer: Lagerbokföring
Designdetaljer: Bokföring av produktionsorder
Designdetaljer: Bokföring av monteringsorder
Designdetaljer: Avstämning med redovisningen
Designdetaljer: Konton i redovisningen
Designdetaljer: Omvärdering