Designdetaljer: Objektspårning

Eftersom varuflödet i dagens försörjningskedja blir mer och mer komplicerat, är möjligheten att hålla reda på artiklar och allt viktigare för de inblandade företagen. Övervaka en artikels transaktionsflöde är en lagkrav i företag för medicinsk och kemisk leverans, men andra företag kan vilja övervaka produkter med garantier eller utgångsdatum av kundserviceanledningar.

Ett artikelspårningsystem bör ge ett företag en enkel hantering av serie- och partinummer med hänsyn till varje unik vara: när och var den inlevererades, var den lagras, när och var den såldes. Business Central har gradvis utvidgat sin täckning av det här affärskravet och har idag funktioner för hela programmet och utgör en robust kärna att utveckla tillägg på.

I det här avsnittet