Designdetaljer: Varians

Varians definieras som skillnaden mellan den faktiska kostnaden och standardkostnaden, enligt beskrivningen i följande formel.

faktisk kostnad – standardkostnad = varians

Om den faktiska kostnaden ändra, till exempel eftersom du bokför en artikelomkostnad på ett senare datum, kommer variansen att uppdateras därefter.

Anteckning

Omvärderingen påverkar inte avvikelseberäkningen, eftersom omvärderingen endast ändrar lagervärdet.

Exempel

Följande exempel visar hur avvikelser beräknas för inköpta artiklar. Det baseras på följande scenario:

  1. Användaren köper en artikel för BVA 90,00, men standardkostnaden är BVA 100,00. Inköpsvariansen är -10,00 BVA.
  2. BVA 10,00 krediteras på inköpsvarianskontot.
  3. Användaren bokför en artikelomkostnad på BVA 20,00. På så sätt ökas den faktiska kostnaden till 110,00 BVA, och värdet för inköpsvariansen blir 10,00 BVA.
  4. BVA 20,00 krediteras på inköpsvarianskontot. På så sätt blir nettoinköpsvariansen 10,00 BVA.
  5. Användaren omvärderar artikeln från BVA 100,00 till BVA 70,00. Det påverkar inte avvikelseberäkningen,bara lagervärdet.

Följande tabell visar de resulterande värdetransaktionerna.

Köpa avvikelseberäkning

Fastställa standardkostnaden

Standardkostnaden används när du beräknar avvikelse och beloppet som ska kapitaliseras. Eftersom standardkostnaden kan ändras med tiden på grund av manuell uppdateringsberäkning måste du ha en tidpunkt då standardkostnaden är fast för avvikelseberäkning. Det här är punkten där lagerökningen faktureras. För producerade eller monterade artiklar punkten, är den punkt när standardkostnaden fastställs den punkt när kostnaden justeras.

Följande tabell visar hur olika kostnadsandelar beräknas för tillverkade och monterade artiklar när du använder funktionen Beräkna standardkostnad.

Kostnadsandel Inköpt artikel Producerad/monterad artikel
Standardkostnad En-nivå materialkostnad + En-nivå kapacitetskostnad + En-nivå underleverantörkost. + En-nivå kap.overheadkost. + En-nivå mat.overheadkost.
En-nivå materialkostnad Styckkostnad Formel 1
En-nivå kapacitetskostnad Ej tillämpbart Formel 2
En-nivå underleverantörkost. Ej tillämpbart Formel 3
En-nivå kap.overheadkost. Ej tillämpbart Formel 4
En-nivå mat.overheadkost. Ej tillämpbart (En-nivå materialkostnad + En-nivå kapacitetskostnad + En-nivå underlev.kost.) * Indirekt kostnad % / 100 + Omkostnader
Uppsum. materialkost. Styckkostnad Formel 5
Uppsum. kapacitetskost. Ej tillämpbart Formel 6
Uppsummerad utlegokostnad Ej tillämpbart Formel 7
Uppsum. kap.overh.kostnad Ej tillämpbart Formel 8
Uppsum. tillverk.overh.kost Ej tillämpbart Formel 9

Se även

Designdetaljer: Lagerkalkylering
Designdetaljer: värderingsprinciper Hantera lagerkostnader
Ekonomi
Arbeta med Business Central