Avyttra eller ställa av anläggningstillgångar

När du säljer eller på annat sätt avyttrar en anläggningstillgång, måste avyttringsvärdet bokföras för att beräkna och registrera vinst eller förlust. En avyttringstransaktion måste vara den sista bokförda transaktionen för en anläggningstillgång. För delvis avyttrade anläggningstillgångar kan du bokföra fler än en avyttringstransaktion. Summan av alla bokförda avyttringsbelopp måste vara ett kreditbelopp.

Anteckning

Om du byter en anläggningstillgång mot en annan måste du registrera både försäljningen av den gamla tillgången (avyttring) och inköpet av den nya (anskaffning). Mer information finns i Så här anskaffar du anläggningstillgångar.

Bokföra en avyttringstransaktion i redovisningsjournalen för anläggningstillgångar.

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Redovisningsjournaler för anl.tillg. och välj sedan relaterad länk.

 2. Skapa en första journalrad och fyll i fälten efter behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

 3. Välj Anskaffningskostnad i fältet Avyttring.

 4. Välj åtgärden Infoga anl. motkonto. En andra journalrad skapas för motkontot som ställs in för bokföring av avyttring.

  Anteckning

  Steg 4 fungerar bara om du har ställt in följande: I fönstret Anl. bokföringsmallkort för den fasta anläggningstillgångens bokföringsmall, innehåller fältet Avyttringskonto redovisningsdebitkontot och fältet Avuttringskontosaldo innehåller det redovisningskonto där du vill bokföra mottransaktioner för uppskrivning. För mer information, se avsnittet "Att ställa in bokföringsmallar för anläggningstillgångar" i avsnittet Så här ställer du in allmän information för anläggningstillgångar.

 5. Välj åtgärden Bokföra.

Om du säljer eller på annat sätt avyttrar en del av en anläggningstillgång måste du dela upp tillgången innan du kan registrera avyttringstransaktionen. För mer information, se Så här överför, delar eller kombinerar du anläggningstillgångar.

Så här visar du avyttringstransaktioner

När du säljer eller avyttrar en anläggningstillgång måste avyttringsvärdet bokföras på redovisningskonton där du kan se resultatet.

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Anläggningstillgångar och välj sedan relaterad länk.
 2. Markera den fasta anläggningstillgång som du vill visa poster för välj sedan åtgärden Avskrivningsregler.
 3. Markera den avskrivningsregel som du vill visa poster för välj sedan åtgärden Transaktionsposter.
 4. Markera en rad med Avyttring i fältet Anl. bokföringskategori och klicka sedan på åtgärden Analysera, .
 5. I fönstret Analysera väljer du redovisningstransaktionen och väljer sedan åtgärden Visa.

Fönstret Redovisningstransaktioner öppnas där du kan visa de transaktioner som förfogandeinlägget ledde till.

Se även

Anläggningstillgångar
Ställa in anläggningstillgångar
Ekonomi
Komma igång
Arbeta med Business Central