Skapa underhåll för anläggningstillgångar

Om du vill hantera underhåll av anläggningstillgångar måste du först ange viss allmän underhållsinformation, ett bokföringskonto för underhållskostnader och underhållskoder för olika typer av arbete, till exempel rutintjänst eller reparation.

Så här ställer du in allmän underhållsinformation

Om du skapar fält för underhåll kan du bokföra underhållskostnader från anläggningstillgångsjournalen.

  1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Anläggningstillgångar och välj sedan relaterad länk.
  2. Markera den fasta anläggningstillgång som du definierar täckning av försäkring för välj sedan åtgärden Redigera.
  3. Fyll i så många fält som behövs på snabbfliken Underhåll. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

Så här skapar du underhållskoder

När du bokför underhållskostnader (från en redovisningsjournal eller en inköpsfaktura) fyller du i fältet Underhållskod för att ange vilken typ av underhåll som har utförts, t.ex. rutinservice eller reparation.

  1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Underhåll och välj sedan relaterad länk.
  2. Lägg upp koder för andra typer av underhållsarbete i fönstret Underhåll.

Så här skapar du underhållskostnader

Om du vill bokföra underhållskostnader måste du först ange ett kontonummer i fönstret Anl. bokföringsmallar.

  1. Välj Söka efter sida eller rapport, ange Anl. bokföringsmallar och välj sedan relaterad länk.
  2. Fyll i fältet Underhållskostnader för varje bokföringsmall.

Anteckning

Om du vill att underhållskostnaderna ska fördelas på avdelningar och/eller projekt måste du skapa en fördelningsnyckel Mer information finns i Konfigurera allmänna funktioner för anläggningstillgångar.

Se även

Ställa in anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar
Ekonomi
Komma igång
Arbeta med Business Central