Finans

Business Central inkluderar standardkonfigurationen av de flesta finansiella processer, men du kan ändra konfigurationen så att dessa passar din verksamhet. Mer information finns i Konfigurera ekonomi.

Standardinställningkonfigurationen innehåller en kontoplan och standardbokföringsmallar som gör det effektivare att tilldela standardredovisningskonton till kunder, leverantörer och artiklar.

I följande tabell beskrivs en serie uppgifter, med länkar till de avsnitt där de beskrivs.

Om du vill Gå till
Koppla inkommande utbetalningar, stämma av bankkonton under betalningskoppling och kräva in utestående saldon. Hantera kundreskontra
Göra utbetalningar, koppla utgående betalningar och arbeta med checkar. Hantera Leverantörsreskontra
Gör så att kunderna skickar betalning innan du levererar till dem eller skickar betalning till dina leverantörer innan de levererar till dig. Fakturera förskottsbetalningar
Stämma av bankkonton och överföra pengar mellan bankkonton. Hantera bankkonton
Ställa in koncerninterna partners och bearbeta transaktioner, manuellt eller automatiskt mellan juridiska personer inom samma företag. Hantera koncerninterna transaktioner
Kombinerar redovisningstransaktioner från flera företag i ett enda virtuellt ”konsoliderat företag” för ekonomisk analys. Konsolidera ekonomiska data från flera företag
Analysera kostnaderna för att driva ditt företag genom att fördela faktiska budgeterade kostnader för drift, avdelningar, produkter och projekt till kostnadscenter. Redovisa kostnader
hantera lager- och produktionskostnader, rapportera kostnader och stämma av kostnader med redovisningen. Hantera lagerkostnader
Förstå redovisningen och kontoplanen. Så här fungerar i redovisningen och kontoplanen
Lägga till dimensioner för rikare business intelligence. Arbeta med dimensioner
Skapa redovisningsbudgetar för att förutse olika ekonomiska aktiviteter och koppla dimensioner för affärssystemet. Skapa redovisningsbudgetar
Registrera intäkter och utgifter direkt i redovisningen utan att bokföra dedikerade affärsdokument. Så här bokför du transaktioner direkt i redovisningen
Bokföra transaktioner som ska återföras om du vill ångra bokförda värdetransaktioner i redovisningsjournal eller bokföringar på inköps- och försäljningsdokument. Återföra bokningar
fördela en transaktion i en redovisningsjournal på olika konton när du bokför journalen. Fördela kostnader och intäkter
Tilldela extra kostnader, till exempel frakt- och fysisk hantering som förekommer vid handel med artiklar så att kostnaderna återspeglas i lagervärderingen. Använda artikelomkostnader till kontot för ytterligare verksamhetskostnader
Bokföra anställdas privata utgifter för affärsrelaterade aktiviteter och återbetala anställda genom att göra betalningen till dennes bankkonto. Skapa och återbetala de anställdas utgifter
Känner igen intäkter och kostnader i andra perioder än när transaktionerna bokfördes. Periodisera intäkter och kostnader
Lär dig använda ytterligare valutor och uppdatera valutakurser automatiskt. Uppdatera valutakurser
Importera löntransaktioner från ditt lönesystem till redovisningen. Importera lönetransaktioner
Övervaka kassaflödet till och från ditt företag. Analysera transaktioner i företaget
Arbeta med finansiella rapporter och översikter i Excel. Analysera finansiella rapporter i Excel
Förbereda att avsluta ett räkenskapsår eller en period. Avsluta år och perioder
Förbereda en rapport över moms från försäljning och skicka rapporten till en skattemyndighet inom EU. Rapportera moms till skattemyndigheterna

Se även

Ställa in Finance
Försäljning
Inköp
Stänga räkenskapsperioder
Hantera projekt
Importera data från andra finansiella system(across-import-data-configuration-packages.md)
Arbeta med redovisningsjournaler
Arbeta med Business Central

Starta en gratis provperiod!