Analysera kassaflödet i företaget

Som de säger - kontanter är det som styr. Diagrammen i rollcentret Revisor ger en inblick som hjälper dig att ta beslut om vad du ska göra med dina kontanter.

För att svara på frågor som de här Använd det här diagrammet
Hur länge binder försäljningsprocessen upp mina kontanter?
Bör jag öka eller minska lagernivåer?
Kassacykel
När kom kontanter in och ut till mitt företag?
Är vissa perioder bättre än andra?
Kassaflöde
Verkar siffrorna fel för en period?
Bör jag ta undersöka saken?
Inkomst och utgift
När kan ett överskott eller underskott av kontanter ske?
Bör jag betala av skulder eller låna för att täcka kommande utgifter?
Kassaflödesprognoser

I Rollcentret Revisor under finansiell prestanda, erbjuder diagrammen kontantcykel, kassaflöde, och inkomster och utgifter olika sätt att analysera kassaflöde:

  • Visa siffrorna för en period med hjälp av skjutreglaget för tidslinje.
  • Filtrera diagrammet genom att välja källan i förklaringen.
  • Ändra längden på perioden, eller gå till föregående eller nästa period, genom att välja alternativ i listrutan finansiell prestanda.
  • Visa transaktionerna genom att välja en punkt i diagrammet. Till exempel en punkt på tidslinjen eller ett kolumnsegment. Om siffrorna verkar fel kan du göra justeringar där.

Även om den är olika liknar den diagrammet kassaflödesprognos. Du visar detaljer, filtrerar resultat och ändrar vad som visas på samma sätt. Om du ändrar en inställning kan du uppdatera prognosen genom att välja kassaflödesprognos, och sedan Omberäkna prognos.

Om du vill undersöka prognosen, förutom prognostransaktioner, kan du också titta på kassaflödeskalkylbladet. Du kan t.ex se hur prognosen:

  • Hanterar bekräftade försäljningar och inköp.
  • Subtraherar leverantörsreskontra och lägger till kundreskontra.
  • Hoppar över dubbla försäljningsorder och inköpsorder.

Att visa ett kassaflödeskalkylblad

  1. Sök efter Kassaflödesprognoser och välj sedan relaterad länk.
  2. Välj en kassaflödesprognos och välj sedan åtgärden kassaflödeskalkylblad.
  3. På sidan kassaflödekalkylblad väljer du åtgärden Föreslå kalkylarksrader.

Se även

Ställa in Finance
Arbeta med Business Central
Ställa in analysvy för kassaflöde