Automatisk överföring och kombinerade transaktioner

I kostnadsredovisningen kan du överföra redovisningstransaktioner till en kostnadstyp, genom att använda en kombinerad bokföring. Du kan ange om en kostnadstyp tar emot kombinerade transaktioner i fältet Kombinera transaktioner i kostnadstypsdefinitionen. Alternativen beskrivs i tabellen nedan.

Kombinera transaktioner Beskrivning
Ingen Varje redovisningstransaktion överförs individuellt till motsvarande kostnadstyp.
Dag Redovisningstransaktioner med samma bokföringsdatum överförs som en post till motsvarande kostnadstyp.
Månad Alla redovisningstransaktioner i samma kalendermånad överförs som en post till motsvarande kostnadstyp.

Viktigt

Om du har markerat kryssrutan Automatisk överföring från redovisning i fönstret Inställningar för kostnadsredovisning, Business Central uppdaterar kostnadsredovisningen efter varje bokföring i redovisningen. Kombinerade transaktioner är inte möjliga.

Se även

Överföra redovisningstransaktioner till kostnadstransaktioner
Villkor för överföring av redovisningstransaktioner till kostnadstransaktioner
Resultat av överföringen
Överföra och bokföra kostnadstransaktioner
Arbeta med Business Central