Skapa kostnadsbudgetar

Budgetering för kostnadsredovisning liknar budgetering i redovisningen. En kostnadsbudget skapas baserat på kostnadstyper, precis som en budget för redovisningen skapas baserat på redovisningskonton.

En kostnadsbudget skapas för en viss tidsperiod, till exempel ett räkenskapsår. Du kan skapa kostnadsbudgetar efter behov. Du kan skapa en ny kostnadsbudget manuellt eller genom att importera en kostnadsbudget eller genom att kopiera en befintlig kostnadsbudget som budgetbas. Mer information finns i Skapa redovisningsbudgetar

Du kan använda följande fönster för att skapa och analysera kostnadsbudgetar. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport för att hitta ett fönster och sedan läsa knappbeskrivningen för varje.

Om du vill Gå till
Överföra budgetar från redovisningen. Batch-jobbet Kopiera redovisningsbudget
Kopiera kostnadsbudgetar. Batch-jobbet Kopiera kostnadsbudget
Tilldela budgeterar. Sidan Kostnadsfördelning
Visa kostnadsbudgetjournaler och kostnadsbudgettransaktioner. Sidan Kostnadsbudgetregister
Skriv ut kostnadsbudgetjämförelser med hjälp av olika rapporter. Rapporten Saldo/budget för kostnadsredovisning

Rapporten Kostnadsredovisning, resultaträkning/budget

Rapporten Kostnadsbudget per kostnadsställe

Rapporten Kostnadsbudget per kostnadsbärare

Se även

Redovisa kostnader
Skapa redovisningsbudgetar
Terminologi i kostnadsredovisning
Definiera och fördela kostnader
Arbeta med Business Central