Exportera en Positive Pay-fil

För att se till att banken bara godkänner validerade checkar och belopp kan du exportera en Positive Pay-fil med relevant leverantörsinformation, checknummer och betalningsbelopp som du sedan skickar till banken som referens när du behandlar betalningar.

Business Central är förkonfigurerat för att stödja Positive Pay-filer för Bank of America och City Bank.

Så här skapar du ett bankkonto för Positive Pay

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Bankkonton och välj sedan relaterad länk.
 2. Öppna kortet för den bank du vill använda Positive Pay för.
 3. I fältet Positive Pay exportkod anger du POSPAYBANK.
 4. Stäng fönstret.

För att exportera en Positive Pay-fil

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Bankkonton och välj sedan relaterad länk.

 2. Välj det bankkonto som du vill exportera en Positive Pay-fil till.

 3. Välj åtgärden Positive Pay-export.

  Fönstret Positive Pay-export öppnas och visar betalningar som har gjorts för bankkontot efter det sista överföringsdatumet, enligt fälten senaste överföringsdatum och senaste överföringstid.

 4. I fältet Brytdatum för uppladdning anger ett datum före vilket betalningar inte inkluderas i den exporterade filen.

 5. Välj åtgärden Exportera.

 6. Klicka på Spara i fönstret Exportera fil och spara sedan filen till lämplig plats.

 7. Överför filen till din elektroniska bank.

 8. Skriv ner eller kopiera bekräftelsenumret som du får när filuppladdningen till banken lyckas.

Så här visar du exporterade Positive Pay-poster

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Bankkonton och välj sedan relaterad länk.

 2. Välj det bankkonto som du vill visa Positive Pay-exportposter för.

 3. Välj åtgärden Positive Pay-transaktioner.

  I fönstret Positive Pay-transaktioner kan du se alla Positive Pay-exportposter för bankkontot.

 4. I fältet bekräftelsenummer anger du bekräftelsenummer för varje exportpost som du får vid filöverföring till banken.

 5. Om du vill visa de relaterade betalningsraderna väljer du åtgärden Positive Pay-transaktionsinformation.

Att återexportera Positive Pay-filer

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Bankkonton och välj sedan relaterad länk.
 2. Välj det bankkonto som du vill återexportera en Positive Pay-fil till.
 3. Välj åtgärden Positive Pay-transaktioner.
 4. Välj den rad för Positive Pay-exportfilen som du vill återexportera.
 5. I fönstret Positive Pay-transaktioner väljer du åtgärden Återexportera Positive Pay till fil.

Se även

Ekonomi
Ställa in Finance
Arbeta med redovisningsjournaler
Arbeta med Business Central