Så här: rapportera moms till skattemyndigheterna

Det här avsnittet beskrivs rapporterna i Business Central som du kan använda för att skicka information om moms (VAT) för försäljning och inköp till skattemyndigheten i din region.

Du kan använda följande rapporter:

 • EU förs.lista Europeiska gemenskapens (EG) rapport med försäljningslista visar momsbeloppen (VAT) som du har samlat in för försäljning till momsregistrerade kunder i EU-länderna.
 • Rapporten momsretur inkluderar moms för försäljning och inköp till kunder i alla länder som använder moms.

Om du vill se en fullständig historik över momstransaktioner för alla bokföringar som avser moms skapas en transaktion på sidan momstransaktioner. Dessa transaktioner används för att beräkna momsavräkningsbeloppet (betalningen eller återbetalningen) för en bestämd period. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Redovisningstransaktioner och välj sedan relaterad länk för att momstransaktioner.

Om rapporten med EU-försäljningslista

I Storbritannien måste alla företag som säljer varor och tjänster till momsregistrerade kunder, bland annat kunder i inom Europeiska unionen (EU) lämna in en elektronisk version av rapporten i XML-format via webbplatserna Her Majesty's Revenue och Customs. EG-försäljningslisterapporten fungerar bara för länder inom EU.

Rapporten innehåller en rad för varje typ av transaktion med kunden och visar det totala beloppet för alla typer av transaktioner. Det finns tre olika typer av transaktioner som kan tas med i rapporten:

 • B2B varor
 • B2B-tjänster
 • B2B triangulerade varor

B2B varor och tjänster som anger om du köpt en vara eller tjänst, och är kontrollerade av inställningen EU-tjänst i momsbokföringen. B2B triangulerade varor anger om du bedriver handel med en 3:e part och är kontrollerad av inställningen EU trepartshandel för försäljningsdokument, till exempel försäljningsorder, fakturor, kreditnotor och så vidare.

När skattemyndigheten granskar rapporten, skickar de ett e-postmeddelande till kontaktpersonen för ditt företag. I Business Central anges kontaktpersonen på sidan företagsinformation. Kontrollera att du väljer en kontaktperson i tabellen innan du skickar rapporten.

Om rapporten momsretur

Använd den här rapporten om du vill skicka in moms för försäljnings- och inköpsdokument, till exempel inköpsorder och försäljningsorder, fakturor och kreditnotor. Informationen i rapporten är uppställd på samma sätt som i deklarationen från skattemyndigheten.

Moms beräknas utifrån tabellen Moms bokföringsinställningar och de momsbokföringsmallar du har skapat.

För momsreturen kan du ange transaktionerna som ska inkluderas:

 • Skicka endast öppna transaktioner, eller öppna och stängda. Detta är till exempel användbart när du förbereder ditt slutliga årliga moms.
 • Skicka bara transaktioner i de angivna perioderna, eller inkludera också transaktioner från tidigare perioder. Detta är användbart när du uppdaterar en momsretur som du har redan skickat, till exempel om en leverantör skickar en faktura för sent.

Ansluta till webbtjänsten för lokal skattemyndighet

Business Central ger tjänstanslutningar som ansluter till skattemyndighetens webbplatser. Till exempel om du befinner dig i Storbritannien kan du aktivera serviceanslutningen GovTalk för att skicka rapporterna EU-försäljningslista och momsreturen elektroniskt. Om du vill skicka rapporten manuellt, till exempel genom att ange data på skattemyndighetens webbplats krävs inte detta.

Om du vill rapportera moms till en skattemyndighet elektroniskt, måste du ansluta Business Central till den skattemyndighetens webbplats. Detta kräver att du upprättar ett konto med skattemyndigheten. Om du har ett konto kan du aktivera en service-anslutning som finns i Business Central.

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Anslutningar till tjänst och välj sedan lämplig länk.

 2. Fyll i relevanta fält. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

  Anteckning

  Det är en bra idé att testa anslutningen. Genom att välja testläge och sedan skapa och skicka en momsrapport som beskrivs i avsnittet att förbereda och skicka en momsrapport. I testläget testar tjänsten om skattemyndigheten kan ta emot rapporten och rapportstatus talar om att testet lyckades. Det är viktigt att komma ihåg att det inte är en verklig inlämning. Om du vill skicka rapporten på riktigt måste du rensa kryssrutan testläge och upprepa överföringen.

Så här ställer du in momsrapporter i Business Central

 1. Välj ikonen Sök efter sidan eller rapporten, ange Konfigurera momsrapport, och välj sedan relaterad länk.
 2. Om du vill låta användarna ändra och skicka om rapporten, väljer du kryssrutan ändra skickade rapporter.
 3. Välj nummerserien som ska användas för varje rapport.

Förbereda och skicka en momsrapport

 1. Välj ikonen Sök efter sidan eller rapporten ange EU-försäljningslista eller Momsretur, och välj sedan relaterad länk.

 2. Välj Ny och fyll sedan i relevanta fält. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

 3. Om du vill generera innehållet i rapporten, väljer du åtgärden Föreslå rader.

  Anteckning

  Du kan granska transaktionerna i rapportraderna innan du skickar rapporten med EU-försäljningslista. Välj raden och välj sedan åtgärden Visa momstransaktioner.

 4. När du validerar och förbereder rapporten för att skicka den, välj åtgärden Frisläpp.

  [!NOTE]
  Business Central kontrollerar att rapporten har ställts in korrekt. Om valideringen misslyckas visas felen i Fel och varningar så att du kan göra lämpliga ändringar. Vanligtvis om en inställning som saknas i Business Central, kan du klicka på meddelandet för att öppna sidan som innehåller informationen som du vill korrigera.

 5. Om du vill skicka rapporten, väljer du åtgärden skicka.

När du skickar rapporten, övervakar Business Central tjänsten och håller reda på dina meddelanden. Fältet Status indikerar var rapporten finns i processen. Till exempel när myndigheterna bearbetar rapporten, ändras rapportens status till lyckades. Om fel hittas i rapporten som du har skickat in till skattemyndigheten visar status för rapporten misslyckad. Du kan visa fel under fel och varningar, rätta till dem och sedan skicka rapporten igen. Om du vill visa en lista över alla EG-försäljningslisterapporter, går du till sidan EG försäljningsrapporter.

Visa kommunikationen med skattemyndigheten.

I vissa länder skickar du meddelanden till skattemyndigheten när du skickar rapporter. Du kan visa första och det sista meddelandet som du skickat eller tagit emot genom att välja åtgärderna hämta skickat meddelande och hämta svarsmeddelandet.

Skicka momsrapporter manuellt

Om du använder en annan metod för att skicka rapporten, till exempel genom att exportera XML-data och överföra den till en skattemyndighetens webbplats, kan du välja Välj som levererad för att stänga perioden. När du markerar en momsrapport som släppt, går den inte längre att redigera. Om du måste ändra rapporten, när du har markerat den som släppt, måste du först öppna den på nytt.

Momsavräkning

Med jämna mellanrum måste du betala nettomoms till skattemyndigheterna. När du måste avräkna momsen ofta kan du köra batch-jobbet Beräkna/bokför momsavräkning för att stänga de öppna momstransaktionerna och överföra inköps- och försäljningsbelopp till momsavräkningskontot.

När ett momsbelopp överförs till avräkningskontot krediteras kontot för ingående moms och kontot för utgående moms debiteras med beloppet från momsavräkningsperioden. Kontot för momsavräkning krediteras (eller, om beloppet för ingående moms är större, debiteras) med nettobeloppet. Du kan bokföra avräkningen direkt eller välja att först skriva ut en testrapport.

[!NOTE]
När du använder batch-jobbet Beräkna/bokför momsavräkning om du inte anger en Moms rörelsebokf.mall och Moms prod.bokf.mall inkluderas transaktioner med alla rörelse- och produktbokföringsmallar.

Skapa egna momsrapporter.

Du kan använda den EG-försäljningslisterapport men du kan också skapa egna rapporter. Detta innebär att du skapar några kodmoduler. Kontakta en Microsoft Partner om du behöver hjälp med.

I följande tabell beskrivs de kodmoduler som måste skapas för rapporten.

Kodmodul Vad du måste göra
Föreslå rader Hämta information från tabellen momstransaktioner och visa dem i rader i momsrapporten.
Innehåll Kontrollera formatet för rapporten. Till exempel om det är XML- eller JSON. Formaten som ska användas beror på kraven i din skattemyndighets webbtjänsten.
Överföring Styra hur och när du skickar rapporten utifrån hänsyn till skattemyndigheterna.
Svarshanterare Hantera returen från skattemyndigheten. Det kan till exempel skicka ett e-postmeddelande till företagets kontaktperson.
Annullera Skicka en annullering av en momsrapport som har skickats tidigare till skattemyndigheterna.

Anteckning

När du skapar kodmoduler för rapporten måste du ta hänsyn till värdet i fältet momsrapportversion. Det här fältet måste motsvara versionen av rapporten som är, eller var, krävd av skattemyndigheten. Du kan till exempel ange 2017 i kryssrutan för att ange att rapporten överensstämmer med de krav som gällde det året. Kontakta skattemyndigheterna för att få den senaste versionen.

Se även

Förbereda för beräknings- och bokföringsmetoder för moms
Arbeta med moms på försäljning och inköp
Konfigurera försäljning
Fakturaförsäljning