Skapa insamlingsposter för SEPA Autogiro och exportera till en bankfil

För instruktioner till banken för att överföra betalningsbeloppet från kundens bankkonto till ditt företags konto, skapa en autogiroinsamling som innehåller information om kundens bankkonto, de berörda försäljningsfakturorna och medgivande för autogiro. Från direktdebitering-insamlingsposten som skapas kan du sedan exportera en XML-fil som du skickar eller överför till din elektroniska bank för bearbetning. Alla betalningar som inte kunde behandlas av banken meddelas till dig av din bank och du måste sedan manuellt avvisa de aktuella autogiroinsamlingsposterna.

Anteckning

För att samla in betalningar med hjälp av SEPA Autogiro måste valutan på försäljningsfakturan vara EURO.

Skapa en direktdebitering-insamling

 1. Välj ikonen Sök efter sidan eller rapporten, ange Autogiroinsamlingar, och välj sedan relaterad länk.

 2. I fönstret Samlingar med autogiro i fönstret Start i gruppen Ny väljer du Skapa autogiroinsamling.

 3. I fönstret Skapa samling med autogiro fyller du i fälten enligt instruktionerna i följande tabell.

  Fält Description
  Från förfallodatum Ange tidigaste betalningsförfallodatumet på försäljningsfakturor som du vill skapa en direktdebitering-insamling för.
  Till förfallodatum Ange senaste betalningsförfallodatumet på försäljningsfakturor som du vill skapa en direktdebitering-insamling för.
  Partnertyp Anger om direktdebitering-insamlingen görs för kunder som är av typen företag eller person.
  Endast kunder med giltigt medgivande Ange om en autogiroinsamling skapas för kunder som har ett giltigt medgivande för autogiro. Obs! En autogiroinsamling skapas även om fältet Medgivande-ID för autogiro inte fylls på försäljningsfakturan.
  Endast fakturor med giltigt medgivande Ange om en autogirering skapas för försäljningsfakturor endast om ett giltigt autogiromedgivande väljs i fältet Medgivande-id för autogiro på försäljningsfakturan.
  Bankkontonr. Ange vilka av företagets bankkonton som den insamlade betalningen ska överföras till från kundens bankkonto.
  Bankkontonamn Anger namnet på det bankkonto som du väljer i Bankkontonr fält. Detta fält fylls i automatiskt.
 4. Välj knappen OK.

  En autogiroinsamling läggs till i fönstret Autogiroinsamlingar och en eller flera autogiroinsamlingsposter skapas.

Så här exporterar du direktdebeterings-insamlingposter till en bankfil

 1. I fönstret Samlingar med autogiro i fönstret Start i gruppen Process väljer du Transaktioner för samlingar med autogiro.

 2. Fönstret Transaktioner för samlingar med autogiro-fönster, markera den post som du vill exportera och sedan på fliken Start i gruppen Process väljer du Skapa autogirofil.

 3. Spara exportfilen på den plats från vilken du skickar eller överför den till din elektroniska bank.

  I fönstret Transaktioner för samlingar med autogiro kan fältet Status för autogirosamling ändras till fil. I fönstret SEPA Autogiromedgivanden kan fältet Debet antal uppdateras fältet med ett antal.

Om den exporterade filen inte kan behandlas, till exempel eftersom kunden är insolvent, kan du avvisa direktdebitering-insamlingsposten. Om den exporterade filen har bearbetats av banken, samlas automatiskt förfallna betalningar på de berörda försäljningsfakturorna från berörda kunder. I så fall kan du stänga samlingen.

Avvisa en direktdebitering-insamlingspost

 • I fönstret Transaktioner för samlingar med autogiro-fönster, markera den post som inte behandlades korrekt, och sedan på Start i gruppen Process och välj Avvisa transaktionen.

  Värdet Status i Transaktioner för samlingar med autogiro ändras till Avvisad.

Stänga en direktdebitering-insamling

 • I fönstret Transaktioner för samlingar med autogiro-fönster, markera den post som inte behandlades korrekt, och sedan på Start i gruppen Process och välj Stäng samling.

  Relaterade direktdebitering-insamlingen är stängd.

Du kan nu fortsätta med att bokföra inleveranser för de berörda försäljningsfakturorna. Du kan göra detta om du ofta bokför betalningsinleveranser, till exempel i fönstret Betalningsregistrering, eller också kan du bokföra relaterade betalningsinleveranser direkt från fönstret Transaktioner för samlingar med autogiro. Mer information finns i Bokför betalningsinleveranser för SEPA Autogiro.

Se även

Konfigurera SEPA Autogiro
Så här bokför du betalningsinleveranser för SEPA Autogiro
Samla in betalningar med SEPA-autogiro