Skapa fördelningskälla och mål

Varje fördelning består av en fördelningskälla och en eller flera fördelningsmål. Fördelningskällan bestämmer vilka kostnader som ska fördelas. Fördelningsmålen bestämmer vart kostnaderna ska fördelas.

Så här lägger du upp kostnadsfördelningar

 1. Välj Söka efter sida eller rapport, ange Kostnadsfördelning och väljer sedan relaterad länk.
 2. I fönstret Kostnadsfördelning väljer du åtgärden Redigera.
 3. Ange ett ID för fördelningskällan i fältet ID.
 4. Definiera en nivå som ett tal mellan 1 och 99 i fältet Nivå. Fördelningsbokföringen följer ordningen på nivåerna.
 5. Ange en kostnadstyp för att definiera vilka kostnadstyper som fördelas i fältet Kostnadstypsintervall. Om samtliga kostnader för en kostnadstyp har fördelats definieras inget intervall.
 6. Ange ett kostnadsställe tillsammans med kostnader som ska fördelas i fältet Kod för kostnadsställe.
 7. Ange en kostnadsbärar tillsammans med kostnader som ska fördelas i fältet Kod för kostnadsbärare. Oftast är detta fält tomt eftersom kostnadsbärare sällan fördelas till andra kostnadsbärare.
 8. Ange en kostnadstyp i fältet Kreditera till kostnadstyp. Kostnaderna som fördelas krediteras till ursprungskostnadstypen. Kredittransaktionen ska bokföras med kostnadstypen som anges här.
 9. Du definierar fördelningsmål på snabbfliken Rader. Ange en kostnadstyp på första raden i fältet Målkostnadstyp. Det definierar vilken kostnadstyp som fördelningen debiteras på.
 10. Ange den första raden, ange det första fördelningsmålet i fälten Målkostnadsställe eller Målkostnadsobjekt. De två fälten definierar vilket kostnadsställe eller vilken kostnadsbärare fördelningen debiteras på. Du kan endast fylla i ett av dessa fält, inte båda.
 11. Upprepa samma steg på den andra raden för att skapa ytterligare fördelningsmål.
 12. När du har angett fördelningsmålet och källorna väljer du åtgärden Beräkna fördelningsnyckel om du vill beräkna de totala andelsvärdena.

Anteckning

Markera kryssrutan Spärrad om du vill inaktivera fördelningskonfigurationen.

Se även

Redovisa kostnader
Skapa filter för dynamiska fördelningsbaser
Scenarioexempel: Definiera fast distribution beräknad på fördelningskvot
Scenarioexempel: Definiera dynamisk distribution beräknad på sålda artiklar
Definiera och fördela kostnader
Terminologi i kostnadsredovisning
Arbeta med Business Central