Konfigurera SEPA-kreditöverföring

Från fönstret Betalningsjournal kan du exportera betalningar till en fil för överföring till din elektroniska bank för behandling av de relaterade pengaöverföringarna. Business Central stödjer SEPA kreditöverföringar-format, men andra format för elektroniska betalningar i ditt land/din region kan finnas.

Om du vill aktivera export av bankfilformat som inte stöds från början i Business Central, kan du konfigurera en datautbytesdefinition med ramverket för datautbyte. Mer information finns i Så här konfigurerar du dataintegrationsdefinitioner.

Innan du kan bearbeta betalning på elektronisk väg genom att exportera betalningsfiler i formatet SEPA Krediteringsöverföring, måste du utföra följande inställningssteg:

 • Skapa bankkontot i fråga för att hantera format för SEPA-kreditöverföringen.
 • Skapa leverantörskort för att behandla betalningar genom att exportera filer i formatet för SEPA-kreditöverföringen.
 • Ställ in den relaterade redovisningsjournal-batchen för att aktivera betalningsexporten från fönstret Betalningsjournal
 • Så här kan du ansluta datautbytesdefinitionen för en eller flera betalningstyper till lämpliga betalningsmetoder

Så här lägger du upp ett bankkonto för SEPA-kreditöverföring

 1. I rutan Sök, ange Bankkonton och välj sedan relaterad länk.

 2. Öppna kortet för det bankkonto som du ska exportera betalningsfiler från i formatet SEPA Kreditöverföring.

 3. På snabbfliken överföri fältet Format för betalningsexport, välj SEPADD.

 4. I fältet SEPA CT Medd ID-nr serie väljer du en nummerserie från vilken nummer tilldelas till SEPA-kreditöverföringsartiklar.

 5. Se till att fältet IBAN är ifyllt.

  Anteckning

  Fältet Valutakod måste anges till EUR, eftersom SEPA-kreditöverföringar bara kan utföras i valutan EURO.

Så här lägger du upp ett leverantörskort för SEPA-kreditöverföring

 1. I rutan Sök, ange Leverantörer och välj sedan relaterad länk.

 2. Öppna kortet för den leverantör som du ska betala elektronisk genom att exportera betalningsfiler i formatet SEPA Kreditöverföring.

 3. På snabbfliken Betalning i fältet Betalningsmetodkod väljer du BANK.

 4. I fältet Föredraget bankkonto väljer du banken som pengarna ska överföras till när de har behandlat av din elektroniska bank.

  Värdet i fältet Föredraget bankkonto kopieras till fältet mottagarens bankkonto i fönstret betalningsjournal.

Så här anger du utbetalningsjournalen för att exportera betalningfiler

 1. I rutan Sök, ange Utbetalningsjournaler och välj sedan relaterad länk.
 2. Öppna utbetalningsjournalen som du använder för att behandla betalningar genom att exportera filer i formatet SEPA Kreditöverföring.
 3. I fältet Journalnamn väljer du listrute-knappen.
 4. I fönstret Redovisningsjournaler på fliken Start i gruppen Hantera väljer du Redigera lista.
 5. Markera kryssrutan Tillåt betalningsexport på raden för utbetalningsjournalen som du kommer att använda när du vill exportera betalningar.

Så här kan du ansluta datautbytesdefinitionen för en eller flera betalningstyper till lämpliga betalningsmetoder

 1. I rutan Sök, ange Betalningssätt och välj sedan relaterad länk.

 2. I fönstret Betalningsmetoder väljer du det betalningssätt som används att exportera betalningar från och väljer sedan fältet Definition för bet.exportrad.

 3. I fönstret Definition för bet.exportrad väljer du den kod som du har angett i fältet Kod på snabbfliken Definitioner för rad i steg 4 i avsnittet ”Beskriva layouten för rader och kolumner i filen” i förfarandet Så här konfigurerar du dataintegrationsdefinitioner.

  Medgivande för autogiro infogas automatiskt i fältet Medgivande-ID för autogiro när du skapar en försäljningsfaktura för den kund som du valde i steg 2. Mer information finns i Skapa återkommande försäljnings- och inköpsrader.

Se även

Samla in betalningar med SEPA-autogiro
Skapa dataintegrationsdefinitioner
Skapa återkommande försäljnings- och inköpsrader
Utbyta data elektroniskt.