Uppdatera standardkostnader

Du måste regelbundet uppdatera standardkostnader för komponenter och överföra de nya kostnaderna till den överordnade artikeln. Processen består typiskt av följande fyra steg:

 1. Uppdatera kostnader på komponent- och kapacitetsnivå. Mer information finns i batch-jobbet Föreslå artikelstandardkostnad.
 2. Konsolidera och summera komponent- och kapacitetskostnader för att beräkna den totala produktions- eller monteringskostnaden för artiklarna.
 3. Använd standardkostnaderna som angavs när du körde de föregående batch-jobben. Standardkostnaderna börjar inte gälla förrän de implementeras. Mer information finns i Implementera standardkostnadsändringar.
 4. Inför ändringarna för att uppdatera fältet Styckkostnad för artikelkortet och utföra lageromvärderingen. Mer information finns i Omvärdera lager.

Mer information finns i Om att beräkna standardkostnad.

Uppdatera standardkostnader

 1. Kör batch-jobbet Justera kost. - artikeltrans.

 2. Kör batch-jobbet Bokför lagerkostnad i redov.

 3. Öppna Standardkostnadsformulär och använd en eller flera av följande funktioner:

  1. Kör batch-jobbet Föreslå artikelstandardkostnad.
  2. Granska resultaten och gör nödvändiga ändringar.
  3. Kör batch-jobbet Föreslå standardkostnad för kapacitet.
  4. Granska resultaten och gör nödvändiga ändringar.
  5. Kör batch-jobbet Uppsummerad standardkostnad.
  6. Granska resultaten och gör nödvändiga ändringar.
  7. Kör batch-jobbet Implementera standardkostnadsändringar.
 4. Granska och bokför fönstret Omvärderingsjournal , vilken har fyllts på med transaktioner från föregående steg i den här processen.

Se även

Om beräkning av standardkostnad
Hantera lagerkostnader
Designdetaljer: Värderingsprinciper [Finans
Arbeta med Business Central