Ställa in överavrundning

Om du måste avrunda fakturabelopp när du skapar fakturor, kan du använda funktionen för automatisk avrundning. När en faktura rundas av infogas en extra rad med avrundningsbeloppet och bokförs tillsammans med övriga fakturarader.

Anteckning

Lokala regler eller lokal praxis kanske kräver att fakturan rundas av på ett visst sätt, till exempel till ett belopp som är delbart med 0,05.

För att kunna använda den automatiska fakturaavrundningen måste du:

 • ange vilka redovisningskonton som differenserna ska bokföras på.
 • ange regler för fakturaavrundning i lokal valuta och i utländsk valuta.
 • aktivera funktionen.

Anteckning

Förutom fakturaavrundningsfunktionen kan belopp på fakturor rundas av med funktionerna A-pris avrundning och Belopp avrundning.

Så här skapar du redovisningskonton för avrundningsdifferenser av fakturor

Om du vill använda programmets funktion för automatisk avrundning av fakturabelopp måste du först upprätta redovisningskonton eller konton där avrundningsskillnaderna bokförs. Innan du kan göra detta måste du definiera produktbokföringsmallar för moms. Mer information finns i Ange moms.

Så här skapar du redovisningskonton för avrundningsdifferenser av fakturor

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Kontoplan och välj sedan relaterad länk.
 2. På sidan Kontoplan ställer du in kontot och kallar det för Faktura avrundning eller något liknande. Business Central använder kontonamnet som text för de fakturor som avrundas.
 3. Beroende på om du använder moms eller omsättningsskatt väljer du i fälten Omsättn. skatt produktbokföringsmall eller Moms produktbokföringsmal och väljer en bokföringsmall för avrundade belopp. Du vill kanske skapa en ny gruppkod som kan användas för fakturaavrundning.
 4. Lämna fälten Typ av bokföring, och antingen Omsättn. skatt rörelsebokföringsmall eller Moms rörelsebokföringsmall tomma.

Nu kan du koppla fakturaavrundningskontot till bokföringsmallar på sidan Leverantörsbokföringsmallar.

Så här anger du avrundningsregler för utländska valutor

Innan du kan använda den automatiska fakturaavrundningsfunktionenmåste du ställa in avrundningsregler för utländsk och lokal valuta.

Så här anger du avrundningsregler för utländska valutor:

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Valutor och välj sedan relaterad länk.
 2. På sidan valutor väljer du valutan för att öppna valutakort, och fyller sedan i fälten Belopp avrundning, A-pris avrundning, Faktura avrundning och Avrundningstyp.

Så här anger du avrundningsregler för den lokala valutan:

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Redovisningsinställningar och välj sedan relaterad länk.
 2. På sidan Redovisningsinställningar på snabbfliken Allmänt fyller du i fälten Faktura avrundning och Avrundningstyp.

Så här aktiverar du funktionen Avrunda fakturabelopp

För att se till att försäljnings- och inköpsfakturor avrundas automatiskt aktiverar du funktionen Avrunda fakturabelopp. Du kan aktivera fakturaavrundningen separat för försäljnings- och inköpsfakturor.

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Försäljningsinställningar eller Inköpsinställningar och väljer sedan relaterad länk.
 2. På snabbfliken Allmänt, välj kryssrutan Öresutjämning.

Se även

Fakturaförsäljning
Registrera inköp