Skapa filter för dynamiska fördelningsbaser

Den dynamiska fördelningsmetoden bygger på värden som kan ändras. Till exempel antalet anställda i ett kostnadsställe eller artiklar som säljs på en kostnadsbärare för en viss tidsperiod. Det finns nio fördefinierade fördelningsbaser och tolv dynamiska datumintervall. Du kan ange olika filter baserade på fördelningsbasen.

Skapa filter för dynamiska fördelningsbaser

Följande tabell visar vilka filter är möjliga för olika fördelningsbaser och vilka värden som gäller i fälten Nummerfilter och Gruppfilter. Tryck på F1 i fälten Kod för datumfilter om du vill läsa detaljerad beskrivningar.

Bas Nummerfilter Kod för datumfilter Filter för kostnadsställe Filter för kostnadsbärare Gruppfilter
Redovisningstransaktioner Redovisningskonto Ja Ja Ja Inte tillämpligt
Redov.budgettransaktioner Redovisningskonto Ja Ja Ja Redov.budgetnamn
Kostnadstypstransaktioner Kostnadstyp Ja Ja Ja Inte tillämpligt
Kostnadsbudgettransaktioner Kostnadstyp Ja Ja Ja Budgetnamn
Antal anställda Inte tillämpligt Ja Ja Ja Inte tillämpligt
Sålda artiklar (antal) Artikelnr Ja Ja Ja Lagerbokföringsmall
Inköpta artiklar (antal) Artikelnr Ja Ja Ja Lagerbokföringsmall
Sålda artiklar (belopp) Artikelnr Ja Ja Ja Lagerbokföringsmall
Inköpta artiklar (belopp) Artikelnr Ja Ja Ja Lagerbokföringsmall

Se även

Scenarioexempel: Definiera dynamisk distribution beräknad på sålda artiklar
Skapa fördelningskälla och mål
Definiera och fördela kostnader