Om artikeltyper

I fältet Typ på sidan artikelkort kan du ange vilken artikel som används för din verksamhet och hur den hanteras i systemet. Det finns tre alternativ:

Alternativ Vanligt syfte
Lagersaldo En fysisk enhet, till exempel en cykel för fullständig affärsstöd.
Inte i lager T.e.x. en fysisk enhet, såsom en bult, för begränsad affärsstöd eftersom artikeln bara används internt i och har en låg kostnad.
Service En arbetstidsenhet, såsom ett konsulttimme, för begränsat affärsstöd.

Typen Lager omfattar fullständig spårning av lagerkvantitet och värde. Därför stöds alla artikeltransaktionstyper och artiklar av typen Lager kan användas med alla funktioner för artikelhantering.

Typerna Service och Inte i lager omfattar inte spårning av lagerkvantitet och värde. Därför stöds endast markerade artikeltransaktionstyper och funktioner.

De tre artikeltyperna stödjer följande funktioner.

Artikeltyp FÖRS Inköp Projektförbrukning Serviceförbrukning Monteringsförbrukning Produktion Förbrukning Monteringsutflöde Produktionsutflöde Platsöverföring Fysisk räkning Omvärdering av lager Lagerkostnad Artikelspårning Reservation Lagerstyrning Planering
Lagersaldo Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Inte i lager Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nej Nej Nej Nej
Service Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Värderingsprinciper för olika typer av artiklar

När du publicerar lagertransaktioner registreras kvantitets- och värdeförändringarna i varulagret i artikeltransaktioner och värdetransaktioner.

För lager artiklar anges kostnaden i fältet Kost.belopp (aktuellt) på sidan Värdetransaktioner och när den stäms av mot redovisningen kommer kostnaden att visas i fältet Kostnad bokförd i redov.. Mer information finns i Designdetaljer: Lagerkostnad

För artiklar som inte finns i lager och serviceartiklar registreras kostnaden i fältet Kostnadsbelopp (ej-lagerförd) på sidan Värdetransaktioner. För icke-lager och serviceartiklar anges kostnaden på försäljnings-, monterings- och produktionsdokument och journaler. Standardkostnaden kan anges i Styckkostnad på sidorna Artikelkortet och Lagerställeenhet. Kostnader för dessa typer av artiklar stäms inte av mot redovisningen.

Katalog- och serviceartiklar

Artiklar som du erbjuder dina kunder men som du inte vill hantera i ditt system, tills du börjar sälja dem kan ställas in som katalogartiklar. Katalogartiklar ska inte förväxlas med vanliga artiklar av typen Inte i lager. Mer information finns i Arbeta med katalogartiklar.

Kundernas artiklar som du utför service på, till exempel en skrivare kallas för serviceartiklar. Serviceartiklar har inget att göra med vanliga eller katalogartiklar. Men servicekomponenter kan dock vara vanliga artiklar. Mer information finns i Ställa in tjänsteartiklar och tjänsteartikelkomponenter.

Se även

Registrera nya artiklar
Ställa in lager
Hantera lagerkostnader
Lagersaldo
Arbeta med Business Central