Automatiskt registrering av interaktioner med kontakter

Du kan ställa in programmet att automatiskt registrera interaktioner för försäljning, inköp och servicedokument, omslagsblad, e-post, telefonsamtal som till exempel:

  • Skriva ut försäljnings- eller inköpsofferter, beställningar, fakturor, kreditnotor, omslagsblad.
  • Skapa försäljningsserviceorder.
  • Bokföra försäljningsserviceorder.
  • Skicka e-post till kontakterna.
  • Ringa till kontakterna om du har TAPI-anpassad telefon och rätt installering.

För att definiera automatisk registrering av dessa interaktioner anger du interaktionsmallar för dessa dokument och åtgärder, genom att använda fönstret Interaktionsmall inställningar.
För att öppna fönstret Interaktionsmall inställningar väljer du ikonen Sök efter sida eller rapport, ange Interaktionsmall inställningar och välj sedan relaterad länk.

Se även

Inspelningsinteraktioner med kontakter
Arbeta med Business Central