Hantera kunder och försäljningsorder som har skapats i Dynamics 365 for Sales

Om du använder Dynamics 365 for Sales (Sales) för kundengagemang kan du använda Business Central för orderbehandling och ekonomi och har sömlös integrering i processen från kundämne till betalning.

Om programmet har konfigurerats för integration med Sales, har du åtkomst till försäljningsdata från Business Central och tvärtom i vissa fall. Integrationen låter dig arbeta med och synkronisera datatyper som är gemensamma för båda tjänsterna, till exempel kunder, kontakter och försäljningsinformation och hålla informationen uppdaterad på båda platserna.

Säljare i Sales kan till exempel använda prislistor från Business Central när de skapar en försäljningsorder. När de lägger till artikeln till försäljningsorderraden i Sales kan de också visa lagernivån (tillgänglighet) av artikeln från Business Central.

På samma sätt kan orderprocessorer i Business Central hantera speciella särdrag hos försäljningsorder som överförs automatiskt eller manuellt från Dynamics 365 for Sales, som t.ex. att automatiskt skapa och bokföra giltiga försäljningorderrader för artiklar eller resurser som har angetts i Dynamics 365 for Sales som produkter ej i register. Mer information finns i avsnittet ”Hantera speciella försäljningsorderdata”.

Viktigt

Business Central integreras endast med Dynamics 365 for Sales. Andra program och lösningar med Dynamics 365 som ändrar den standardinställda arbetsflödes- eller datamodellen i Sales, till exempel Project Service Automation, kan avbryta integreringen mellan Business Centraloch Sales.

Standardinställd försäljningsenhetsmappningar för synkronisering

Sales-enheter, till exempel konton, är integrerade med likvärdiga Business Central-posttyper, till exempel kunder. Om du vill arbeta med försäljningsdata installerar du kopplingar mellan Business Central-poster och Sales-enhetsposter Till exempel skapar du en koppling mellan en specifik kund i Business Central och motsvarande konto i Sales.

Efterföljande tabell listar Business Central-posttyperna (tabeller) och motsvarande Sales-enheter som kan synkroniserades direkt.

Business Central FÖRS Synkroniseringsriktning Standardfilter
Säljare/Inköpare Användare Sales -> Business Central Sales-kontaktfilter: Status är Nej, licensierad användare är Ja, integrationsanvändarläge är Nej
Kund Konto Business Central -> Sales och Sales -> Business Central Sales-kontofilter: Relationstyp är Kund och Status är Aktiv.
Kontakt Kontakt Business Central -> Sales och Sales -> Business Central Business Central-kontaktfilter: Typ är Person och kontakten har tilldelats till ett företag. Sales-kontaktfilter: Kontakten har tilldelats till ett företag och överordnad kundtyp är Konto
Valuta Transaktionsvaluta Business Central -> Sales
Måttenhet Enhetsgrupp Business Central -> Sales
Artikel Produkt Business Central -> Sales och Sales -> Business Central Sales-kontaktfilter: produkttyp är Sales-lager
Resurs Produkt Business Central -> Sales och Sales -> Business Central Sales-kontaktfilter: produkttyp är Tjänster
Kund prisgrupp Prislista Business Central -> Sales
Förs.pris Produktprislista Business Central -> Sales Business Central kontaktfilter: Sales-kod är inte tom, förs.typ är kundprisgrupp
Affärsmöjlighet Affärsmöjlighet Business Central -> Sales och Sales -> Business Central
Försäljningsfakturahuvud Fakturera Business Central -> Sales
Försäljningsfakturarad Fakturaprodukt Business Central -> Sales

Sales-enheter och Business Central-tabeller som ska synkroniseras definieras genom tabellmappningsposter i tabell 5335 med Tabellmappning för integrering. Du kan visa mappningarna och skapa filter från sidan 5335, Tabellmappningar för integrering. Mappningen mellan fälten i Business Central-poster och fälten i Sales-enheter definieras av fältmappningsposter i tabellen 5336 Fältmappning för integrering och med ytterligare mappningslogik.

Fältmappning för alternativet Sales-konto

Tre tabeller i Business Central mappas till alternativfältet o enheten konto.

Posterna i tabellen, som inte är kopplade till de alternativ som finns i Sales hoppas över under synkroniseringen. Det innebär att fälten alternativet kommer att vara tomt i Sales.

Följande tabell visar mappningar från Business Central-tabeller för fältet alternativ i enheten konto.

Bord Alternativfältet i kontoentiteten i Sales
Betalningsvillkor Betalningsvillkor
Utleveransvillkor Adress 1: Leveransvillkor
Speditör Adress 1: Leveransmetod

Synkroniseringsregler

Följande tabell beskriver regler som kontrollerar synkroniseringen mellan Business Central-tabeller och Sales-tabeller.

Anteckning

Ändringar av data i Sales, som utförs av Sales-anslutningskontot, ignoreras. Ändringarna synkroniseras inte. Därför rekommenderas det att du inte gör ändringar av data med hjälp av Sales-anslutningskontot.

Bord Regel
Kunder Innan en kund kan synkroniseras till ett konto måste försäljningpersonen, som tilldelats kunden, kopplas till en Sales-användare. Därför när du vill köra synkroniseringsjobbet KUNDER – Dynamics 365 for Sales och du ställer in det till att skapa nya poster, säkerställ att du synkroniserar säljare med Sales innan du synkroniserar kunder med Sales-konton.

Synkroniseringsjobbet KUNDER – Dynamics 365 for Sales synkroniserar endast Sales-konton som har relationstypen Kund.
Kontakter Endast kontakter i Sales som associeras med ett konto skapas i Business Central. Säljarkod värdet definierar ägare till den kopplade enheten i Sales..
Valutor Valutor kopplas till transaktionvalutor i Sales baserat på iso-koder. Endast valutor, som har en standard-ISO-kod, kopplas och synkroniseras med transaktionsvalutor.
Enheter Måttenheter synkroniseras med enhetsgrupper i Sales. Det kan finnas endast en måttenhet som definieras i enhetsgruppen.
Artiklar När artiklar synkroniseras med Sales-produkter skapar Business Central automatiskt en prislista i Sales. För att undvika synkroniseringsfel bör du inte ändra denna prislista manuellt.
Säljare Säljare är kopplat till systemanvändare i Sales. Användaren måste vara aktiverad och licens och vara integrationsanvändaren. Observera att detta är den första tabellen som måste synkroniseras eftersom den används i kunder, kontaktpersoner, affärsmöjligheter och fakturor.
Resurser Resurser som ska synkroniseras med Sales-produkter som har produktypen tjänster.
Kundprisgrupper Kundprisgrupper synkroniseras med Sales-prislistor.
Förs.priser Sales-priser som har försäljning skriver kundprisgrupp och har definierats försäljningskod synkroniseras med förs.prislistrader
Affärsmöjligheter Affärsmöjligheter som ska synkroniseras med Sales-affärsmöjligheter. Säljarkod värdet definierar ägare till den kopplade enheten i Sales..
Bokförda försäljningsfakturor Bokförda försäljningsfakturor som är synkroniserade med försäljningsfakturor. Innan du kan synkronisera en faktura, är det bättre att synkronisera alla andra enheter som kan delta i fakturan från säljare till prislistor. Säljarkodvärdet i fakturarubriken definierar ägare till den kopplade enheten i Sales.

Ställer in anslutningen

Från Start kan du öppna den assisterade konfigurationsguiden anslutningsinställningar för Microsoft Dynamics 365 som hjälper dig att konfigurera anslutningen. När detta är klart får du en sömlös koppling av Sales-poster med Business Central-poster.

Anteckning

Förklarar de assisterade inställningarna, men du kan utföra samma aktiviteter manuellt i fönstret installation av Sales-anslutning.

I assisterade konfigurationsguiden, kan du välja vilka data som ska synkroniseras mellan två tjänster. Du kan också ange att du vill importera dina befintliga Sales-lösning. I detta fall måste du ange behörigheter för ett användarkonto.

Konfigurera användarkontot för att importera lösningen

Om du vill importera en befintlig Sales-lösning, använder guiden ett administratörskonto. Kontot måste vara en giltig användare i Sales med följande säkerhetsrollerna:

 • Systemadministratör
 • Lösningsanpassare

Mer information finns i skapa användare och tilldela säkerhetsroller i Microsoft Dynamics 365 (online) och så här hanterar du användare och behörigheter.

Det här kontot används bara vid installationen. När lösningen har importerats till Business Central, behövs inte längre kontot.

Konfigurera användarkontot för synkronisering

Integrering med hjälp av ett delat användarkonto används. Därför måste du i din Office 365-prenumeration skapa en särskild användare som ska användas för synkroniseringen mellan två tjänster. Kontot måste redan vara en giltig användare i Sales, men du behöver inte tilldela säkerhetsroller till kontot eftersom guiden gör detta åt dig. Du måste ange det här kontot en eller flera gånger i inställningsguiden, beroende på hur mycket synkronisering du vill aktivera. Mer information finns i skapa användare och tilldela säkerhetsroller i Microsoft Dynamics 365 (online).

Om du vill aktivera artikeldisposition, måste integreringsanvändarkontot ha en snabbtangent för webbplatstjänster. Detta är eni två stegssak på sidan Business Centralför det användarkontot och du måste du välja knappen ändra webbtjänstnyckeln och i konfigurationsguiden för Sales-anslutning måste du ange användaren som OData webbtjänstanvändare.

Om du vill aktivera integrering av försäljningsorder, måste du ange en användare som kan hantera synkroniseringen - Integrationsanvändare eller ett annat konto.

Kopplingsposter

I assisterade konfigurationsguiden, kan du välja vilka data som ska synkroniseras mellan två tjänster. Men du kan också ange inställningar för synkronisering av vissa typer av data. Detta kallas koppling, och det här avsnittet innehåller rekommendationer som du måste ta hänsyn till.

Till exempel om du vill visa Sales-konton som kunder i Business Central, måste du koppla de två typerna av poster. Det är inte mycket komplicerat, öppna fönstret Kundlista i Business Central, och det finns en åtgärd i menyfliksområdet för att koppla dessa data med Sales. Därefter anger du vilka Business Central-kunder som matchar vilka konton i Sales.

I vissa områden måste funktionen koppla vissa uppsättningar data innan andra uppsättningar data visas i följande lista:

 • Kunder och konton.
  • Koppla säljare först med Sales-användare
 • Artiklar och resurser
  • Koppla först måttenheter med Sales enhetsgrupper
 • Artiklar och resurspriser
  • Koppla kundprisgrupper med Sales-priser först

Anteckning

Om du använder priser i utländska valutor, se till att du kopplar valutor till Sales-transaktionsvalutor.

Försäljningsorder för Sales beror på ytterligare information, till exempel kunder, enheter, valutor, kundprisgrupper, artiklar och/eller resurser. För att integrera med försäljningsorder utan problem, måste du koppla kunder, enheter, valutor, kundprisgrupper, artiklar och/eller resurser först.

Synkronisera poster helt

I slutet av den assisterade konfigurationsguiden kan du välja åtgärden kör fullständig synkronisering för att starta synkronisering av alla Business Central-poster med alla relaterade poster i den kopplade Sales-lösningen. I fönstret CRM fullständig synk.granskning kan du välja åtgärden starta. Sedan börjar synkroniseringen köra projekt efter beroenden. Exempelvis synkroniseras valutaposter innan kundposter. Fullständig synkronisering kan ta lång tid och kommer att köras i bakgrunden så att du kan fortsätta att arbeta i Business Central.

Om du vill kontrollera förloppet för enskilda projekt i en fullständig synkronisering, öka detaljnivån i fältet Transaktionsstatus för jobbkö, eller Från projektstatus för int. tabell, eller CRM fullständig synk.granskning i fönstret CRM fullständig synk.granskning.

Via fönstret Konfigurera anslutning till Microsoft Dynamics 365 kan du när som helst få information om fullständig synkronisering. Här kan du också öppna fönstret Tabellmappningar för integrering för att visa detaljerad information om tabeller i Business Central och i Sales-lösningen som måste synkroniseras.

Hantering av speciella försäljningsorderdata

Försäljningsorder i Sales kommer att överföras till Business Central automatiskt om du markerar kryssrutan Automatiskt skapa försäljningsorder i fönstret Konfigurera anslutning till Microsoft Dynamics 365. På sådana försäljningsorder överförs fältet Namn på den ursprungliga ordern och mappas till fältet Externa verifikationsnummer på försäljningsordern i Business Central.

Detta fungerar även om den ursprungliga försäljningsordern innehåller produkter som ej är i register vilket avser artiklar eller resurser som inte är registrerade hos någon produkt. I så fall måste du fylla i fälten Produkttyp ej i register och Produktnr ej i register i fönstret Försäljningsinställningar så att denna oregistrerade produktförsäljning mappas till ett angivet artikel-/resursnummer för ekonomisk analys.

Om artikelbeskrivningen på den ursprungliga försäljningsordern är mycket omfattande, skapas en ytterligare försäljningsorderrad av typen Kommentar för att hålla hela texten på försäljningsordern i Business Central.

Se även

Kundhantering
Arbeta med Business Central
Ändra vilka funktioner som visas
Hantera användare och behörigheter
Integrera organisationen och användare till Dynamics 365 (online)

Starta en gratis provperiod!