Exportera betalningar till en bankfil

När du är redo att göra betalningar till dina leverantörer eller återföringar till dina anställda kan du exportera en fil med betalningsinformatio på raderna i fönstret Betalningsjournal. Du kan sedan överföra filen till banken för att bearbeta relaterade pengaöverföringar.

I den generiska versionen av Business Central, ställs en global tjänstleverantör in och ansluts för att konvertera bankdata till valfritt filformat som din bank kräver. I Nordamerikanska versioner kan samma tjänst användas för att skicka betalningsfiler som elektronisk överföring (EFT), men med en något annorlunda process. Se steg 6 i avsnittet "att exportera betalningar till en bankfil".

Anteckning

Innan du kan exportera betalningsfiler från betalningsjournalen måste du ange elektroniskt format för berörda adress och du måste aktivera tjänsten för bankdatakonvertering. Mer information finns i Så här ställer du in bankkonton och Så här ställer du in konverteringstjänsten för bankdata. Dessutom måste du välja kryssrutan Tillåt betalningsexport betalning i fönstret redovisningsjournaler. Mer information finns i Arbeta med Redovisningsjournaler.

Du använder fönstret Kreditöverföringsregister för att visa de betalningsfiler som har exporterats från betalningsjournalen. I det här fönstret kan du också återexportera betalningfiler i händelse av tekniska fel, eller om filen ändras. Tänk på att exporterade EFT-filer inte visas i det här fönstret och kan inte återexporteras.

Exportera betalningar till en bankfil

Nedan beskrivs hur du betalar en leverantör med check. Stegen liknar återbetalning till en kund med check.

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Utbetalningsjournal och välj sedan relaterad länk.
 2. Fyll i utbetalningsjournalraderna. Mer information finns i Registrera betalningar och återbetalningar.

Anteckning

Om du använder EFT kan du välja mellan elektronisk betalning eller elektronisk betalning – IAT i fältet Bankbetalningstyp. Andra filexporttjänster och deras format kräver olika inställningsvärden i fönstrenBankkontokort och Leverantörsbankkontokort. Du får information om vilka inställningsvärden som är fel eller saknas när du försöker exportera filen.

 1. När du har gjort alla betalningsjournalrader, väljer du åtgärden Exportera.

 2. I fönstret Exportera elektronisk betalning fyller du i fälten efter behov.

  Felmeddelanden visas i faktaboxen Fel i betalningsfil där du kan även välja ett felmeddelande om du vill se detaljerad information. Du måste lösa alla fel innan betalningsfilen kan exporteras.

  Tips

  När du använder tjänsten för bankdatakonvertering visas ett vanligt felmeddelande som berättar att bankkontonumret inte har den längd som din bank kräver. För att undvika eller lösa felet måste du ta bort värdet i fältet IBAN i fönstret Bankkontokort och sedan i fältet Bankkontonr ange ett bankkontonummer i formatet som din bank kräver.

 3. I fönstret Spara som anger du var filen ska exporteras till och välj sedan Spara.

  Anteckning

  Om du använder EFT, sparar du det resulterande remissaformuläret för leverantör som Word-dokument eller välj att få det med e-post direkt till leverantören. Betalningarna läggs nu till i fönstret generera EFT-fil där du kan skapa flera betalningsorder tillsammans för att spara kostnader för överföring. Mer information finns i följande steg:

 4. I fönstret betalningsjournal kan du välja åtgärden generera EFT-fil.

  I fönstret generera EFT-fil listas alla betalningar som har ställts in för EFT som du har exporterat från utbetalningsjournalen för en angiven adress men som ännu inte har skapats på snabbfliken rader.

 5. Välj åtgärder generera EFT-fil för att exportera en fil för EFT-betalningar.

 6. I fönstret Spara som anger du var filen ska exporteras till och välj sedan Spara.

Bankbetalningsfilen exporteras till den plats som du anger, och du kan fortsätta att föra över den till ditt elektroniska bankkonto och göra de faktiska beloppen. Du kan sedan bokföra de exporterade betalningsjournalraderna.

Så här planerar du när du vill bokföra exporterad betalning

Om du inte vill bokföra en utbetalningsjournalrad för en exporterad betalning, till exempel eftersom du väntar på en bekräftelse att transaktionen har behandlats av banken, kan du bara ta bort journalraden. När du senare skapar en utbetalningsjournal för att betala återstående belopp på fakturan kan du i fältet Totalt exporterat belopp se hur mycket av beloppet som redan har exporterats. Du kan också söka efter detaljerad information om det exporterade totalbeloppet genom att välja knappen Transaktioner i kreditöverföringsregister för att visa detaljer om exporterade betalningsfiler.

Om du följer en process där du inte vill bokföra utbetalningar, tills du har bekräftelsemeddelande att de har behandlats i banken, kan du använda detta två sätt.

 • I en utbetalningsjournal med föreslagna betalningsrader kan du sortera på antingen kolumnen Exporterat till betalningsfil eller Totalt exporterat belopp och sedan ta bort betalningsförslag för öppna fakturor för vilka betalningar som redan har gjorts och du inte vill göra betalningar för.
 • På liknande sätt kan du i batchjobbet Betalningsförslag för lev., där du anger vilka betalningar som ska infogas i utbetalningsjournalen, markera kryssrutan Hoppa över exporterade betalningar om du inte vill infoga journalrader för betalningar som redan har exporterats.

Om du vill visa information om exporterade betalningar väljer du åtgärden Betalningsexporthistorik.

Så här återexporterar du betalningar till en bankfil

Du kan återexportera betalningsfiler till en bankfil från fönstret Kreditöverföringsregister. Innan du tar bort eller bokför utbetalningsjournalrader kan du också återexportera betalningsfilen från fönstret Betalningsjournal genom att helt enkelt exportera den på nytt. Om du har tagit bort eller bokfört rader i utbetalningsjournalen efter att du har exporterat dem kan du återexportera samma betalningsfil från fönstret Kreditöverföringsregister. Markera raden för batchen med kreditöverföringar du vill återexportera och välj sedan åtgärden Återexportera betalningar till fil.

Anteckning

Exporterade EFT-filer visas inte i fönstret Kreditöverföringsregister och kan inte återexporteras.

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Utbetalningsjournal och välj sedan relaterad länk.
 2. Välj en betalningsexport som du vill återexportera och välj sedan åtgärden Återexportera betalningar till fil.

Se även

Göra betalningar
Leverantörsreskontra
Ställa in inköp
Arbeta med Business Central