Planera ny behovsorder efter order

Den här planeringsuppgiften kan utföras i fönstret Orderplanering där du kan se alla nya behov samt tillgänglighetsinformation och förslag om leverans. Du ser allt du behöver veta och har tillgång till alla verktyg du behöver för att effektivt kunna planera hur du ska möta behov från försäljningsrader och komponentrader och direkt skapa olika typer av leveransorder.

Du kan gå till fönstret Orderplanering på två sätt beroende på vad ditt fokus: från en order som du vill planera för särskilt eller i batch-läge när du vill planera för alla och nya behov.

Så här planerar du för ett nytt produktionsorderbehov

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Planerade produktionsorder och välj sedan relaterad länk. (Du kan utföra dessa steg för en planerad, fast planerad eller släppt produktionsorder).
 2. Öppna produktionsordern som du vill planera för och välj sedan åtgärden Planering.
 3. I fönstret Orderplanering väljer du åtgärden Skapa inköpsförslag.

I fönstret visas planeringsrader enligt visningsfiltret Produktionsbehov, dvs komponentrader med ouppfyllda behov från alla befintliga produktionsorder. Behov för endast en produktionsorder visas inte eftersom det är nödvändigt att planera för en produktionsorder med en översikt över behoven för möjliga tidigare komponentrader. Planeringsraderna för produktionsorder som du öppnade fönstret från expanderas.

Så här planerar du för valfritt nytt behov

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Orderplanering och välj sedan relaterad länk.

 2. I fönstret Orderplanering väljer du åtgärden Skapa inköpsförslag.

 3. Välj knappen Expandera (+) framför datumet i fältet Behövd datum om du vill se de underliggande planeringsraderna som motsvarar behovsrader med otillräcklig tillgänglighet.

 4. Du kan se värden för varje expanderad planeringsrad (behovsrad) i informationsfält längst ned i fönstret.

  Alternativ Description
  Antal på andra lagerställen Visar om artikeln finns på ett annat lagerställe. I så fall kan du söka efter den och markera den.
  Ersättningar finns Visar om en ersättningsartikel har skapats för artikeln. I så fall kan du söka efter den och markera den. Observera att den här funktionen bara kan användas för komponenter, dvs från behovsrader av typen Produktion.
  Disponibelt antal Visar den totala tillgängligheten för artikeln (Lagerutveckling över tiden).
  Tidigast disponibelt den Visar införseldatum för en inkommande leveransorder som kan täcka behovskvantiteten, men på ett datum som är senare än behovsdatumet.
 5. I fältet Återanskaffningssystem väljer du vilken typ av leveransorder som ska skapas.

  Standardvärdet är värdet på artikelkortet (eller kortet för lagerställeenhet), men du kan ändra det till något av följande tre alternativ:

  Alternativ Description
  Inköp Skapar en inköpsorder.
  Överföring Skapar en överföringsorder.
  Prod.order Skapar en produktionsorder.

  I fönstret Leverera från måste du välja ett värde enligt det återanskaffningssystem som du har markerat.

  Anteckning

  Om fältet inte fylls i visas ett felmeddelande när du använder funktionen Skapa leveransorder, och ingen leveransorder skapas för den aktuella planeringsraden. Detta gäller inte om återanskaffningssystemet är Prod.order.

 6. I fältet Leverera från kan du söka i lämplig lista och välja varifrån leveransen ska ske:

  • Om återanskaffningssystemet är Inköp görs sökningen med sökknappen i fönstret Artikelleverantörskatalog.
  • Om återanskaffningssystemet är Överföring görs sökningen med sökknappen i fönstret Lagerställelista.

  Om artikeln finns på ett annat lagerställe visas ett värde i fältet Antal på andra lagerställen längst ned, och du kan då söka efter och markera det lagerställe som artikeln ska levereras från när du skapar överföringsordern.

  Om det finns en ersättningsartikel för artikeln som behövs visas värdet Ja i fältet Ersättningar finns, och du kan då söka i fönstret Artikelersättningstrans. och markera ersättningsartikeln.

 7. Markera kryssrutan Reservera om du vill skapa en reservation mellan leveransordern som du skapar och den behovsrad som den skapas för. Som standard är fältet tomt.

  Anteckning

  Du kan bara markera den här kryssrutan om artikeln har Valfri eller Alltid i fältet Reservera på artikelkortet för artikeln.

 8. I fältet Kvant. mot order kan du ange den kvantitet som ska anges på leveransordern som du skapar.
  Standardvärdet är samma kvantitet som i fältet Behövt antal. Men du kan ange ett högre eller lägre värde utifrån din kunskap om behovssituationen. Om du till exempel, ser du i fönstret Orderplanering att flera ej relaterade behovsrader är för samma inköpta artikel, och, dessa är kring samma datum, kan du kan konsolidera dessa genom att ange den totala behovskvantiteten i fältet Antal i order på en rad och sedan ta bort andra, föråldrade planeringsrader för artikeln.

 9. I fälten Förfallodatum och Orderdatum kan du ange de datum som ska gälla för de leveransorder som skapas.

  De här två fälten är beroende av varandra i enlighet med värdet i fältet Standard säkerhetsledtid som finns under Produktionsinställningar. Som standard är värdet för Förfallodatum detsamma som för Behovsdatum, men du kan ändra detta om du vill.

Anteckning

Om du anger ett senare datum än behovsdatumet får du ett varningsmeddelande.

Så här skapar du leveransorder

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Planerade produktionsorder och välj sedan relaterad länk. Du kan utföra dessa steg för en planerad, fast planerad eller släppt produktionsorder.

 2. Öppna produktionsordern som du vill planera för och välj sedan åtgärden Planering.

 3. Placera markören på en planeringsrad och klicka på åtgärder Skapa order.

 4. I fönstret Skapa leveransorder på snabbfliken Orderplanering , i fältet Skapa order för, markera ett av följande alternativ.

  Alternativ Description
  den aktiva raden Skapa en leveransorder för den rad där markören finns.
  den aktiva ordern Skapa en leveransorder för alla rader i ordern där markören finns.
  Alla rader Skapa leveransorder för alla rader i fönstret Orderplanering.
 5. På snabbfliken Alternativ anger du vilken typ av leveransorder, eller inköpskalkylarksrader, som ska skapas.

  Anteckning

  De inställningar som du gör i fönstret Skapa leveransorder sparas under ditt användar-ID, och de visas igen nästa gång du öppnar fönstret.

 6. Klicka på OK när du vill skapa angivna leveransorder eller inköpskalkylarksrader.

Nu har du planerat för de ouppfyllda behoven genom att skapa motsvarande leveransorder. Exakt hur du ska arbeta med fönstret Orderplanering beror på vad som gäller i just ditt företag.

När du är klar med planeringen i fönstret Orderplanering, och du till exempel har angett ett alternativt sätt att leverera kvantiteten, kan du fortsätta med att skapa leveransorder för en eller flera av planeringsraderna.

Anteckning

De leveransorder som du skapar kan innebära att nya beroende behov uppstår, till exempel behov av underliggande produktionsorder, och därför bör du klicka på Skapa inköpsförslag igen för att identifiera dessa behov och hantera dem innan du går vidare i listan.

Se även

Planerad
Ställa in Produktion
Produktion
Lagersaldo
Inköp
Designdetaljer: Leveransplanering
Skapa metodtips: leveransplanering
Arbeta med Business Central