Använda resurser för projekt

Du registrerar förbrukning av resurser i projektjournalen för att hålla reda på kostnader, priser och de specifika projekttyper som är kopplade till projekt. Mer information finns i Så här registrerar du förbrukning för projekt.

Du kan även bokföra förbrukningen av en resurs i en resursjournal eller projektjournal. Transaktioner bokförda i resursjournaler påverkar inte redovisningen.

Så här tilldelar du resurser till projekt

Du tilldelar resurser till projekt genom att skapa planeringsrader för projektet. Mer information finns i Skapa projekt.

Registrera resursförbrukning för ett projekt

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Projektjournaler och välj sedan relaterad länk.
 2. Öppna den relevanta projektjournalen och fyll sedan i fälten som behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
 3. När journalen är slutförd väljer du åtgärden Bokföra.

Justera resurspriser

Om du vill ändra kostnader eller priser för många resurser på en gång kan du använda ett batch-jobb .

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Justera resurskost./-priser och välj sedan relaterad länk.
 2. Fyll i fälten på en rad efter behov och välj sedan knappen OK.

Anteckning

Batch-jobbet varken skapar eller justerar alternativa kostnader eller priser för resurser. Detta ändrar bara innehållet i fältet på resurskortet för fältet Justeringsfält som du har valt i batch-jobbet. Justeringarna börjar gälla direkt för resurser så kontrollera justeringsfaktorerna innan du kör batch-jobbet.

Så här får du förslag till resursprisändringar enligt befintliga alternativa priser:

Om du redan har skapat alternativa priser för några resurser kan du använda batch-jobbet för att skapa flera alternativa resurspriser.

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Resursprisändringar och välj sedan relaterad länk.
 2. Välj åtgärden Föreslå res.prisändring (pris) och fyll sedan i fälten efter behov.
 3. Välj OK.
 4. När batch-jobbet har avslutats visar fönstret Resursprisändringar resultatet av batch-jobbet.

Så här får du förslag till resursprisändringar enligt standardpriser

Om du vill skapa flera alternativa resurspriser baserat på standardpriserna på resurskorten kan du använda ett batch-jobb .

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Resursprisändringar och välj sedan relaterad länk.
 2. Välj åtgärden Föreslå res.prisändring (res) och fyll sedan i fälten efter behov.
 3. Välj OK.
 4. När batch-jobbet har avslutats öppnar du fönstret Resursprisändringar för att visa resultatet av batch-jobbet.

Så här får du förslag till resursprisändringar baserat på alternativa priser

Om du redan har skapat alternativa priser för några resurser kan du använda batch-jobbet för att skapa flera alternativa resurspriser.

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Föreslå res.prisändring (pris) och välj sedan relaterad länk.
 2. Fyll i fälten om det behövs.
 3. Välj OK.
 4. När batch-jobbet har avslutats öppnar du fönstret Resursprisändringar för att visa resultatet av batch-jobbet.

Se även

Projekthantering
Ekonomi
Inköp
Försäljning
Arbeta med Business Central