Kombinera inleveranser på en enda faktura

Om du vill fakturera mer än en inleverans i taget kan du använda funktionen Kombinera inleveranser.

Innan du kan skapa en kombinerad inleverans måste du bokföra mer än en inköpsinleverans från samma leverantör i samma valuta. Med andra ord måste du ha fyllt i två eller flera inköpsorder och bokfört dem som inlevererade (men inte fakturerade).

När inleveranser kombineras på en faktura och bokförs, skapas en bokförd inköpsfaktura för de fakturerade raderna. Fältet Fakturerat antal på den ursprungliga inköpsordern eller inköpsavropsordern uppdateras utifrån det fakturerade antalet. Emellertid tas det ursprungliga inköpsdokumentet inte bort, även om det är helt inlevererat och fakturerat, och därför måste du ta bort inköpsdokumentet.

Så här kombinerar du inleveranser:

  1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Inköpsfakturor och välj sedan relaterad länk.

  2. Välj åtgärden Ny. Mer information finns i Registrera inköp.

  3. På snabbfliken Rader klickar du på åtgärden Hämta inleveransrader.

  4. Välj flera inleveransrader som du vill inkludera på fakturan.

    Om du har valt en ogiltig rad, eller du måste börja om från början, behöver du bara ta bort raderna från fakturan och köra funktionen Hämta inleveransrader på nytt.

  5. Om du vill bokföra fakturan väljer du åtgärden Bokför.

Så här tar du bort öppna inköpsorder efter kombinerad inleveransbokföring

  1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Ta bort fakturerade inköpsorder och välj sedan relaterad länk.
  2. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning..
  3. Välj knappen OK.

Du kan också ta bort enskilda order manuellt.

Upprepa steg 1 till 3 för alla andra berörda dokument, till exempel inköpsavropsorder.

Se även

Inköp
Arbeta med Business Central