Ställa in inköp

Innan du kan hantera inköpsprocesser måste du konfigurera reglerna och värdena som definierar företagets inköpspolicyer.

Du måste ställa in de allmänna inställningarna, till exempel vilka inköpsdokument som är obligatoriska och hur deras värden ska bokföras. Dessa allmänna inställningar görs vanligtvis bara en gång, under den initiala implementeringen.

En separat serie uppgifter relaterade till att registrera nya leverantörer är att registrera alla specialpriser eller rabattavtal som du har med varje leverantör.

Finansrelaterade inköp, till exempel betalningssätt och valutor, beskrivs i avsnittet Finans. Mer information finns i Konfigurera ekonomi.

Om du vill Gå till
Skapa ett leverantörskort för varje leverantör som du har köpt av Registrera nya leverantörer
Ange de olika rabatterna och specialpriserna som leverantörerna beviljar dig beroende på artikel, kvantitet och/eller datum Registrera inköpspris, rabatt och betalningsavtal
Prioritera leverantörer Prioritera leverantörer
Konfigurera inköpare Konfigurera inköpare

Se även

Inköp
Arbeta med Business Central