Konfigurera felrapportering

Felrapportering låter dig upprätta standarder för att registrera felinformation för serviceartiklar. Exempelvis kan du ange problemet, vilka problem som uppstår, orsaken till problemet och hur du löser det.

Felkoder identifierar de olika serviceartikelfelen eller de åtgärder som vidtas för serviceartiklar. Beroende på felrapporteringsnivån på företaget kanske du måste skapa feltypskoder och symptomkoder innan du skapar felkoder. Felområden identifierar fel hos serviceartiklar. Felorsakskoder identifierar orsaken till serviceartikelfel och vid behov utesluter garanti- och kontraktsrabatter. Du kanske till exempel vill utesluta garanti- och kontraktsrabatt om kunden är ansvarig för felet på serviceartikeln. Du kan tilldela felorsakskoder för serviceorder. Mer information finns i Så här arbetar du med tjänsteuppgifter.

Ange övergripandenivå av felrapportering som ska användas

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange serviceinställningar och välj sedan relaterad länk.

 2. I fältet Felrapporteringsnivå, välj ett av alternativen som beskrivs i följande tabell.

  Felnivå Beskrivning
  Ingen Inga rapporteringskoder används.
  Fel Koder visas i tabellen Felkoder. Dessa koder kan identifiera fel på serviceartiklar eller åtgärder som ska vidtas. Du kan gruppera närliggande koder i grupper med feltypskoder.
  Fel + Symptom Du kan ange en kombination av koder i tabellerna Felkoder och Symptomkoder. Vanliga symptomkoder omfattar indikatorer som en kund kan använda för att beskriva ett problem, till exempel brus eller kvalitet.
  Fel + Symptom + Typ Använd koderna Fel, Symptom och Felområde som en implementering av IRIS (International Repair Coding System).

När du gör inställningar för felhantering kan du också ange vilka reparationer eller åtgärder som associeras med ett fel eller en defekt. Du ställer in detta på sidan fel/åtgärd kodssamband där du konfigurerar kombinationer av koder för serviceartikelgruppen på serviceartikeln som du har öppnat fönstret för och antalet förekomster av var och en.

Så här skapar du fel- och åtgärdskodssamband

Du måste bygga upp information om fel- och åtgärdskodssamband för att kunna se de vanligaste reparationsmetoderna för vissa artikelfel när du utför Service på artiklarna. Använd batch-jobbet Infoga fel-/åtgärdssambandskoder för sökning efter alla kombinationer av fel- och åtgärdskoder i bokförda serviceorder och registrera dem på sidan Fel-/åtgärdssambandskoder.

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Infoga fel-/åtgårdssambandskoder och välj sedan relaterad länk.
 2. Ange datum för att definiera den period som du vill inkludera i batch-jobbet.
 3. Markera kryssrutan Relation baserad på serviceartikelgrupp om du vill att relationen ska grupperas efter serviceartikelgrupp.
 4. Markera kryssrutan Bibehåll manuellt infogade poster om du vill behålla uppgifterna som du redan har infogat manuellt i fönstret Fel- och åtgärdssamband koder.

Se även

Ställa in tjänstehantering
Servicehantering