Skapa servicekontrakt

Innan du kan arbeta med kontrakt, måste du ställa in följande:

 • Servicekontraktsgrupper, som innehåller grupper med servicekontrakt som har vissa gemensamma egenskaper.
 • Servicekontraktskontogrupper, som används för att gruppera olika konton för servicekontrakt för servicefakturor som skapas för servicekontrakt. Du kan tilldela dessa grupper servicekontrakt.
 • Kontraktsmallar som definierar kontrakslayouter av kontrakt som innehåller de vanligaste kontraktuppgifterna. Du kan skapa servicekontraktsofferter genom att använda mallar. När du skapar en kontraktsoffert innehållet fälten mallfälten automatiskt.
 • Kundmallar låter dig skapa serviceofferter för kontakter eller potentiella kunder som inte är registrerade som kunder i Business Central.

Så här skapar du en servicekontraktsgrupp

 1. Välj Söka efter sida eller rapport, ange Servicekontraktgrupper och välj sedan relaterad länk.
 2. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
 3. Markera kryssrutan Endast rabatt på kont.order om du vill att kontrakts- eller servicerabatter endast ska gälla för kontraktserviceorder, t.ex. underhåll.

Så här skapar du servicekontraktskontogrupper

 1. Välj Söka efter sida eller rapport, ange Servicekontraktgrupper och välj sedan relaterad länk.
 2. Skapa en ny servicekontraktskontomall.
 3. Fyll i fälten Kod och Beskrivning. Dessa fält beskriver servicekontogruppen.
 4. Fyll i fältet Ej förutbetalt kontrakt. Det här fältet innehåller redovisningskontonumret för det konto som inte är förutbetalt.
 5. Fyll i fältet Ej förutbetalt kontrakt. Det här fältet innehåller redovisningskontonumret för det konto som inte är förutbetalt.

Så här skapar du en kontraktsmall

 1. Välj Söka efter sida eller rapport, ange Servicekontraktgrupper och välj sedan relaterad länk.

 2. Skapa en ny servicekontraktsmall.

 3. I fältet Nr. Skriv numret på den artikel som har beställts i kontraktmallen.

  Om du har skapat en nummerserie för kontraktsmallar i fönstret Serviceinställningar kan du trycka på Retur om du vill ange nästa lediga kontraktmallsnummer. Fyll i resterande fält om det behövs.

 4. På snabbfliken Faktura fyller du i fältet Serv.kontrakt kontomall kod i Fakturaperiod, osv. Fyll i resterande fält om det behövs.

 5. Välj åtgärden Servicerabatter om du vill lägga till kontraktsrabatter.

Så här skapar du en kundmall

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Kundmallar och välj sedan relaterad länk.
 2. Skapa ett nytt kundmallskort.
 3. Skriv en kod och en beskrivning av kundmallen på snabbfliken Allmänt i fälten Kod respektive Beskrivning.
 4. Om du vill definiera sökvillkor fyller du i de andra fälten, till exempel Lands-/regionkod, Distriktskod och Språkkod.
 5. Fyll i fälten Rörelsebokföringsmall och Kundbokföringsmall.

Se även

Ställa in tjänstehantering