Hjälpmedel och kortkommandon i Business Central

Det här avsnittet innehåller information om de funktioner som gör Business Central tillgängligt för användare med funktionshinder. Business Central stöder följande hjälpmedelsfunktioner:

  • Kortkommandon

    Mer information finns i Kortkommandon.

  • Navigering

  • Rubriker

  • Alternativ text för bilder och länkar

  • Stöd för vanliga hjälpmedel

Du kan bläddra mellan flikar och åtgärder i menyfliksområdet, element i navigeringsbalken och andra kontroller i Business Central-sidor och -rapporter med hjälp av tangentbordet. Om du vill flytta fokus från en flik, åtgärd eller kontroll till en annan, trycker du på Tabb-tangenten för att gå vidare. Tryck på Shift+Tabb för att flytta bakåt.

Med tabbordningen kan du också växla mellan det primära webbläsarfönstret och dialogrutor som begär exempelvis bekräftelse eller inloggningsfönstret.

Rubriker

HTML-källan för Business Central-innehåll använder taggar för att hjälpa användare av tekniska hjälpmedel för att förstå sidans struktur och innehåll. På listsidor definieras exempelvis kolumnerna i TH-taggar, och kolumnrubrikerna anges med attributet TITLE inuti taggen. Rubriker för element, till exempel snabbflikar, faktaboxar och fält ingår i rubriktaggarna (H1, H2, H3 och H4).

Bilder och länkar

En beskrivande text för bilder anges med attributet ALT i IMG-taggen. En beskrivande text för hyperlänkar anges med rubrikattributet inuti A-taggen.

Hjälpmedel

Business Central stöder olika hjälpmedel, till exempel hög kontrast, skärmläsare och program för röstigenkänning. Vissa hjälpmedel fungerar kanske inte tillsammans med vissa element på Business Central-sidor.

Mer information om hjälpmedel

Du hittar mer information om åtkomst via Microsofts produkter och hjälpmedel på webbplatsen för Microsoft Accessibility.

Se även

Komma igång
Arbeta med Business Central
Vanliga frågor och svar