Hjälpmedel och kortkommandon

Den här artikeln innehåller information om de funktioner som gör Business Central tillgängligt för användare med funktionshinder. Business Central stöder följande hjälpmedelsfunktioner:

  • Kortkommandon. Se Kortkommandon.
  • Gester för touch och penna för surfplatta och telefoner. Se Gester för touch och penna.
  • Navigering
  • Rubriker
  • Alternativ text för bilder och länkar
  • Stöd för vanliga hjälpmedel
  • Zooma in eller ut på valfri sida
  • Funktionsbeskrivningar för element i användargränssnittet

Tips

Ta kostnadsfritt e-lärande om Business Central-gränssnittet på Microsoft Learn.

Du kan använda olika kombinationer av TAB, SKIFT och piltangenter för att flytta mellan element på en sida. Element kan vara åtgärder, fält och kolumner, delar och andra kontroller. I allmänhet trycker du på TAB eller SKIFT + TAB för att gå till nästa eller föregående element.

När du fokuserar på ett område som innehåller åtgärder, som navigeringsfältet överst i rollcentret eller åtgärdsfältet på andra sidor, använder du piltangenterna för att förflytta dig mellan olika åtgärder och grupper. Tryck på RETUR på en grupp för att öppna dess underliggande åtgärder och fortsätt sedan med piltangenterna. Tryck på TAB eller SKIFT + TAB om du vill flytta ut från åtgärdsområdet.

Med tabbordningen kan du också växla mellan den primära webbläsarsidan och dialogrutor som begär exempelvis bekräftelse eller inloggningssidan.

Rubriker i innehåll

HTML-källan för Business Central-innehåll använder taggar för att hjälpa användare av tekniska hjälpmedel för att förstå sidans struktur och innehåll. På listsidor definieras exempelvis kolumnerna i TH-taggar, och kolumnrubrikerna anges med attributet TITLE inuti taggen. Rubriker för element, till exempel snabbflikar, faktaboxar och fält ingår i rubriktaggarna (H1, H2, H3 och H4).

En beskrivande text för bilder anges med attributet ALT i IMG-taggen. En beskrivande text för hyperlänkar anges med rubrikattributet inuti A-taggen.

Hjälpmedel

Business Central stöder olika hjälpmedel, till exempel hög kontrast, skärmläsare och program för röstigenkänning. Vissa hjälpmedel fungerar kanske inte tillsammans med vissa element på Business Central-sidor.

Zooma

I de flesta webbläsare används vanliga kortkommandon för att zooma in och ut på den aktuella sidan. Dessa kortkommandon är inte specifika för Business Central, men de fungerar när du använder Business Central i en webbläsare. En lista över vilka kortkommandon som stöds finns i Kortkommandon för att zooma in och ut.

Knappbeskrivningar

Beskrivningar är tillgängliga för de flesta element i användargränssnittet, t. ex. sidfält och kolumner, åtgärder, skärmtips och diagram. En knappbeskrivning innehåller extra text som förklarar ett element som gör det enklare att förstå dess syfte.

Du kan använda funktionsbeskrivningar på olika sätt beroende på klienten (webb eller mobil) och den enhet som du arbetar med. Använd följande tabell som en guide. Vissa beskrivningar kan läsas av skärmläsare. I det här fallet kommer du åt knappbeskrivningarna som beskrivs i tabellen och använder sedan skärmläsaren för att navigera till knappbeskrivningen på samma sätt som med andra element.

Komma åt knappbeskrivningar

Element Musåtgärd för webbklient Kortkommando för webbklient Tryckgester på surfplatta/telefon för mobilapp Stöd för skärmläsare
Sidfält och kolumnrubriker Hovra över eller klicka på fältrubriken eller kolumnrubriken Flytta fokus till fältet eller kolumnrubriken och tryck på Alt + piltangenten uppåt Tryck på fältrubriken ja
Diagramelement, som en stapel, linje, cirkelsegment Hovra över elementet Flytta fokus till element med hjälp av piltangenterna Tryck och håll ned elementet ja
Åtgärder Hovra över åtgärden ingen ingen nej
Stack-ikoner Hovra över panelen ingen ingen nej

Mer information om hjälpmedel

Du hittar mer information om åtkomst via Microsofts produkter och hjälpmedel på webbplatsen för Microsoft Accessibility.

Se även

Gör dig redo att göra affärer
Arbeta med Business Central
Vanliga frågor och svar

Anteckning

Kan du berätta om dina inställningar för dokumentationsspråk? Svara i en kort undersökning. (observera att undersökningen är på engelska)

Undersökningen tar ungefär sju minuter. Inga personuppgifter samlas in (sekretesspolicy).