Ändra vilka funktioner som visas

Business Central är utformad för att hjälpa dig att köra din verksamhet oavsett vilken verksamhet som du befinner dig i. I kärnan av Business Central hittar du ekonomisk rapportering och försäljning-s och inköpsprocesser. Du lägger till upplevelser till detta i enlighet med dina företagsbehov genom att lägga till tillägg från AppSource eller genom att ändra upplevelseinställningen för ditt företag. Mer information finns i Anpassa Business Central med hjälp av tillägg eller avsnittet "Välja en användarupplevelse för att visa eller dölja funktioner" nedan.

Om du väljer ett användargränssnitt för att visa eller dölja funktioner

Användarupplevelsen bestämmer hur mycket av kärnafunktionaliteten som finns när du och din kolleger använder Business Central. Du kan välja användarupplevelse för ditt företag i fönstret företagsinformation i fältet upplevelse.

Anteckning

Den här inställningen gäller för alla användare i företaget. Användarna kan anpassa sina egna upplevelser ännu mer genom att ändra sidans layout och innehåll. Mer information finns i Anpassa arbetsyta och sidor.

Följande tabell listar de upplevelser som finns tillgängliga.

Upplevelse Inverkan på användargränssnitt
Grundläggande Visar endast grundläggande åtgärder och fält inom de vanligaste affärsfunktionerna, till exempel försäljning, inköp, lager och ekonomi.
Väsentligt Visar alla åtgärder och fält för alla vanliga affärsfunktioner.
Premium Visar alla åtgärder och fält för alla företagsfunktioner, till exempel produktion och service.

Anteckning

De lösningar som du kan välja mellan i Business Central beror på din lösningslicens, även kallad en "plan". Information om planerna Vital och Premium finns i Business Central på marknadsföringswebbplatsen för Microsoft Dynamics 365. Se även Business CentralLicensieringsguide](https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=871590&clcid=0x409).

Viktigt

Alla vanliga användare i en lösning måste tilldelas samma plan Essential eller Premium, innan den miljön kan väljas för företaget. En användare kan inte därmed öppna Premium-funktioner om en eller flera användare kan endast åtkomst Essential-funktioner. Detta gäller inte för ej vanliga användare av typen gruppmedlem, intern administration, extern revisor och delegerad administratör, som var och en tilldelas ett annat schema än andra användare i lösningen.

Aktivera Premium-funktioner när du har uppgraderat en Plan

Användare som är tilldelade till planer i Office 365 administratörscentret i samband med det allmänna arbetet som Business Central användare skapar. Mer information finns i Lägg till användare till Office 365 för företag

Du kan definiera vilka funktioner och fönster inom miljön som de användare som ska ha tillgång genom att tilldela behörighetsgrupper. Mer information finns i Hantera användare och behörigheter.

Uppdatera planändringar i användargrupper

När du har gjort en ändring i planer för användare i Office 365 administratörscentret, såsom tilldelat premiumplanen till flera användare, måste du visa ändringarna i Business Central.

  1. Logga in som en administratör.
  2. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Användare och välj sedan relaterad länk.
  3. I fönstret Användare välja åtgärden Uppdatera alla användargrupper.

All ny information om användares planer och deras tilldelade användargrupper har nu uppdaterats enligt ändringarna i planen.

För att välja Premium-upplevelsen.

Du kan nu fortsätta med att välja den nya miljön.

  1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Företagsinformation och välj sedan relaterad länk.
  2. I fönstret FöretagsInformation på snabbfliken användarupplevelse väljer du fältet upplevelse.

Se även

Skapa nya företag
Hantera användare och behörigheter
Ändra grundinställningar
Anpassa Business Central med tillägg
Arbeta med Business Central
Business CentralLicensieringsguide

Starta en gratis provperiod!