QuickBooks-tillägg för import av lönefil till Business Central

För att ta hänsyn till lönutbetalningar och relaterade transaktioner måste du importera och bokföra finansiella transaktioner som gjorts av ditt lönesystem i redovisningen.

För att göra detta måste du först importera en fil som du får från lönelistleverantören till fönstret Redovisningsjournal. Sedan mappar du de externa kontona i lönefilen till det relevanta redovisningskontot. Slutligen bokför du lönetransaktioner enligt kontomappningen. Mer information finns i Så här importerar du lönetransaktioner.

Med QuickBooks-importtillägget för lönefiler kan du importera lönetransaktioner från QuickBooks-lönetjänsten.

Se även

Anpassa Business Central med tillägg
Ekonomi
Arbeta med Business Central