Obligatoriska fält

När du anger data på sidor i Business Central, markeras vissa fält med en röd asterisk. Den röda asterisken betyder att fältet måste fyllas för att slutföra en viss process som använder fältet, till exempel bokföra en transaktion som använder värdet i fältet.

Även om fältet innehåller en asterisk tvingas du inte att fylla u fältet innan du fortsätter till andra fält eller avslutar sidan. Den röda asterisken fungerar endast som en påminnelse att du kommer att spärras från att slutföra en viss process.

Exempel

I fönstret Kundkort visas den röda asterisken i fältet Namn i fältet Skatteområdeskod och i fälten för bokföringsmallar för att visa att du inte kan bokföra en försäljningstransaktion för kunden om inte fälten fylls i.

I fönstret Artikelkort visas den röda asterisken i fälten Beskrivning och Basenhet för att visa att du inte kan ange artikeln på en dokumentrad, t.ex försäljningsorder, om inte detta fält fylls i.

Se även

Arbeta med Business Central