Genomgång av affärsprocesser

Det här valet av genomgångar visar stegvisa affärsprocesser som du kan utföra med hjälp av demonstrationsföretaget CRONUS International Ltd. Genomgångarna består av flera procedurer, där några vanligtvis utförs av en enda användare medan andra införlivar flera användarroller. För att simulera arbetsmiljön innehåller några av genomgångarna konfigurationssteg för att slutföra övningarna i beskrivningen. Dessa steg kan ge en inblick i typen av information som användare måste dela med sitt företags IT-proffs.

Genomgångarna beskriver fullständiga scenarier som ska utföras från början till slut för att ge så stor nytta som möjligt. Många bygger på demonstrationer i Business Central och där kan du prova på procedurerna själv, i din egen takt.

I syfte att undvika att behöva logga in som en mängd olika användare bygger navigeringsstegen i genomgångarna på modulmenyer istället för på rollcenter.

Till Gå till
Så här lägger du upp en marknadsföringskampanj Genomgång: Genomföra en försäljningskampanj
Använd förskottsbetalningar för en del av försäljningsorder Genomgång: Lägga upp och fakturera förskottsbetaln., försäljning
Skapa godkännandeanvändare, när och hur användare tar emot meddelanden om godkännandearbetsflöden, och ändra och aktivera relevant godkännandearbetsflöde. Genomgång: Konfigurera och använda ett arbetsflöde för godkännande av inköp
Införa inlevererade artiklar i grundläggande lagerkonfigurationer Genomgång: Inleverera och införa utflöde i grundläggande lagerkonfigurationer
Införa inlevererade artiklar i avancerade distributionslagerkonfigurationer Genomgång: Inleverera och införa utflöde i avancerade lagerkonfigurationer
Planera leveransorder som uppfyller efterfrågan manuellt Genomgång: Planera leveranser manuellt
Planera leveransorder som uppfyller efterfrågan automatiskt Genomgång: Planera leveranser automatiskt
Sammanställ och leverera artiklar som är anpassade på försäljningsordern Genomgång: Sälja, sammanställa och leverera satser
Planera ett projekt, från start till slut Genomgång: Hantera projekt med Projekt
Förstå kostnaderna för ett projekt Genomgång: Beräkna produkter i arbete för ett projekt
Plocka artiklar för utleverans i grundläggande lagerkonfigurationer Genomgång: Plockning och leverans i grundläggande lagerkonfiguration
Implementera defekthantering Genomgång: Spåra serienummer/partinummer

Se även

Arbeta med Business Central

Starta en gratis provperiod!

Hämta utbildning!