Genomgång: Plockning och leverans i grundläggande lagerkonfiguration

Obs! i den här genomgången måste utföras på ett demonstrationsföretag, med alternativet Fullständig utvärdering - fullständig exempeldata som är tillgängliga i begränsat läge. Mer information finns i Skapa en miljö för begränsat lägel.

I Business Central kan de utgående processerna för plockning och utleverans utföras på fyra sätt med hjälp av olika funktionaliteter beroende på lagerkomplexitetsnivån.

Metod Ankommande behandling Lagerplatser Plockningar Utleveranser Nivå av komplexitet (Se Designdetaljer: Lagerstyrningsinställning)
A Bokföra plockning och utleverans från orderraden INTER 2
B Bokföra plockning och utleverans från ett lagerplockningdokument X 3
L Bokföra plockning och utleverans från ett distributionslagerutleveransdokument X 6-4-5
D Bokföra plockning från ett distributionslagerplockningdokument och bokföra leveransen från ett distributionslagerutleveransdokument INTER INTER 6-4-5

Mer information finns i Designdetaljer: Avgående distributionslagerflöde.

Efterföljande genomgången visar metod B i föregående tabellen.

Om den här genomgången

För grundläggande lagerkonfigurationer där lagerstället har konfigurerats att kräva plockningsbearbetning men inte leveransbearbetning, använder du sidan Lagerplockning för att registrera och bokföra plocknings- och leveransinformation för dina avgående källdokument. Det utgående källdokumentet kan vara en försäljningsorder, inköpsreturorder, utgående överföringsorder eller produktionsorder med komponentbehov.

I den här genomgången tas följande aktiviteter upp:

 • Lägger upp lagerstället SILVER för lagerplockning.
 • Skapa en försäljningsorder för kund 10000 på 30 högtalare.
 • Släppa försäljningsordern för lagerhantering.
 • Skapa en lagerplockning som baseras på ett släppt källdokument.
 • Registrering av lagerrörelsen från lagret och samtidigt bokföra försäljningsutleveransen för källförsäljningsorder.

Roller

Den här genomgången innehåller arbetsuppgifter som utförs av följande användarroller:

 • Dist.lagerchef
 • Orderhandläggare
 • Lagerarbetare

Förutsättningar

För att kunna utföra den här genomgången behöver du:

 • CRONUS Sverige AB installerad

 • Gör dig själv till distributionslageranvändare på lagerstället SILVER med följande steg:

  1. Välj ikonen Glödlampa som öppnar funktionen Berätta och ange Dist.lager personal och välj sedan relaterad länk.
  2. Välj fältet Användar-ID och välj ditt eget användarkonto på sidan Användare.
  3. Ange SILVER i fältet Lagerställekod.
  4. Välj fältet Standard.
 • Gör artikeln LS-81 tillgänglig på platsen SILVER, genom att följa nedanstående steg:

  1. Välj ikonen Glödlampa som öppnar funktionen Berätta och ange Artikeljournaler och välj sedan relaterad länk.

  2. Öppna standardjournalen och skapa sedan två artikeljournalrader med följande information om arbetsdatumet (23 januari).

   Transaktionstyp Artikelnummer Platskod Lagerplatskod Antal
   Positiv antalsjust. LS-81 SILVER S-01-0001 Obs! Artikelns standardlagerplats i CRONUS 20
   Positiv antalsjust. LS-81 SILVER S-01-0002 20
  3. Välj åtgärden Bokföra och sedan knappen Ja.

Situation

Ellen, lagerchefen i CRONUS ställer in lagret SILVER för grundläggande plockning där lagerarbetare behandlar utgående beställningar var för sig. Susan, orderhandläggaren, skapar en försäljningsorder för 30 enheter av artikeln LS-81 att levereras till kund 10000 från SILVERLAGRET. Anders, lagerarbetaren, måste kontrollera att leveransen förbereds och levereras till kunden. Anders hanterar alla uppgifter som är involverade på sidan Lagerplockning som automatiskt pekar på lagerplatserna där LS-81 lagras.

Lägger upp lagerstället

Inställningen av sidan Lagerställekort definierar företagets lagerflöden.

Så här lägger du upp lagerställen

 1. Välj ikonen Glödlampa som öppnar funktionen Berätta och ange Platser och välj sedan relaterad länk.
 2. Öppna lagerställekortet SILVER.
 3. Markera kryssrutan Begär plockning.

Skapar försäljningsreturordern

Försäljningsorder är den vanligaste typen för utgående källdokumentet.

Så här skapar du försäljningsreturordern

 1. Välj ikonen Glödlampa som öppnar funktionen Berätta och ange Försäljningsorder och välj sedan relaterad länk.

 2. Välj åtgärden Ny.

 3. Skapa en försäljningsorder för kund 10000 på arbetsdatumet (23 januari) med följande försäljningsorderrad.

  Artikel Lagerställekod Antal
  LS_81 SILVER 30

  Fortsätt med att meddela lagret att försäljningsordern är klar för lagerhantering.

 4. Välj åtgärden Släppa.

  Anders fortsätter att plocka och leverera de sålda artiklarna.

Plocka och leverera artiklar

På sidan Lagerplockning kan du hantera alla utgående distributionslageraktiviteter för ett särskilt källdokument, t.ex en försäljningsorder.

Plocka och utleverera artiklar så här

 1. Välj ikonen Glödlampa som öppnar funktionen Berätta och ange Lagerplockningar och välj sedan relaterad länk.

 2. Välj åtgärden Ny.

 3. Välj fältet Källdokument och sedan Försäljningsorder.

 4. Välj fältet Ursprungsnr., markera raden för försäljningen till kund 10000 och välj sedan knappen OK.

  Välj alternativt åtgärden Hämta källdokument och välj sedan försäljningsordern.

 5. Välj åtgärden Fyll i auto. ant. att hantera.

  Alternativt, ange 10 respektive 30 i fältet Ant. att hantera på de två lagerplockningsraderna.

 6. Välj åtgärden bokför, välj leverera, och välj sedan OK-knappen.

  De 30 högtalarna har nu registrerats som plockade från lagerplatser S-01-0001 och S-01-0002, och en negativ artikeltransaktion skapas som återspeglar den bokförda leveransen.

Se även

Plocka artiklar med lagerplockning
Plocka artiklar för utleverans från dist.lager
Ställa in grundläggande dist.lager med verksamhetsområden
Flytta komponenter till ett verksamhetsområde i en grundläggande lagerkonfiguration
Plocka för produktion eller montering
Flytta artiklar ad hoc i grundläggande lagerkonfigurationer
Designdetaljer: Avgående distributionslagerflöde
Genomgång av affärsprocesser
Arbeta med Business Central