Införa utflöde från artiklar

Lageraktiviteten att införa artiklar efter att de har inlevererats eller producerats utförs på olika sätt beroende på hur lagerstyrningsfunktionerna har konfigurerats. Hur komplex det är kan sträcka sig från inga lagerkonfigurationer, till grundläggande lagerstyrning med hantering av order för order i en eller flera aktiviteter samt avancerade konfigurationer där alla lageraktiviteter måste utförs i ett dirigerat arbetsflöde. Mer information finns i Ställa in Lagerstyrning.

Om du vill organisera och registrera införselaktiviteter med distributionslagerdokument markerar du fältet Begär artikelinförsel på lagerställekortet. Det indikerar att om du har artiklar som kommer till lagerstället via ett ankommande källdokument, ska införseln av artiklarna hanteras via, och kontrolleras av programmet. Det ankommande källdokumentet kan vara in inköpsorder, en försäljningsreturorder, en ankommande överföringsorder eller en produktionsorder vars utflöde är klart för artikelinförsel.

Om lagerstället kräver artikelinförselbearbetning, men inte kräver inleveransbearbetning, använder du fönstret Lagerartikelinförsel om du vill organisera eller skriva ut information om artikelinförseln, ange resultat av faktisk artikelinförsel eller bokföra artikelinförselinformation. Om du bokför artikelinförselinformation bokförs i sin tur inleveransinformationen för källdokumentet.

Om lagerstället kräver både inleveransbearbetning och artikelinförselbehandling, så att du har placerat markeringar i både Begär inleveranser och Begär artikelinförsel på lagerställekortet, finns det en annan process som används för att införa artiklar. I det här fallet ska du använda Dist.lager artikelinförsel fönstret att hantera artikelinförsel. Dist.lager artikelinförsel fungerar på samma sätt som Lagerartikelinförsel, förutom att du registrerar artikelinförseln istället för att bokföra informationen. Observera att registrering av artikelinförsel inte bokför inleveransen för artiklarna. Den uppdateras bara lagerplatsinnehåll. Du lagerchef kan du använda ett artikelinförselkalkylark för att organisera artikelinförselinformationen innan du skapar de individuella artikelinförselinstruktionerna.

I följande tabell beskrivs en serie uppgifter, med länkar till de avsnitt där de beskrivs.

Om du vill Gå till
Bokför inleveransen av artiklar direkt från det ankommande orderdokumentet och därmed registrera införseln, eftersom det finns någon lagerkonfiguration. Ta emot artiklar
Införa artiklar order för order och bokföra inleveransen i samma aktivitet, i en grundläggande lagerkonfiguration. Föra in artiklar med lagerartikelinförsel
Införa artiklar för flera order i en avancerad lagerkonfiguration. Föra in artiklar med lagerartikelinförsel
Införa producerade eller monterade artiklar i engrundläggande eller avancerad lagerkonfiguration. Föra in produktions- eller monteringsutflöde
Planera optimerade införselinstruktioner för ett antal bokförda lagerinleveranser i stället för att lagerarbetare agerar direkt på inleveranser. Planera artikelinförsel i kalkylark
Lägga tillbaka artiklar som har plockats tekniskt med en intern plockning, till exempel för en produktionsorder som inte förbrukat det förväntade antalet. Plocka och lagra utan källdokument
Dela upp en införselrad för att placera en del av införselantalet på tillgängliga lagerplatser eftersom den bestämda lagerplatsen är full. Dela rader för dist.lageraktivitet
Få direkt tillgång till införslar som tilldelats dig som lagerarbetare. Hitta distributionslagerfördelningar

Se även

Lagerstyrning
Lagersaldo
Ställa in lagerstyrning
Monteringshantering
Designdetaljer: Lagerstyrning
Arbeta med Business Central