Fördela kostnader och intäkter

Du kan fördela en transaktion i en redovisningsjournal på flera olika konton när du bokför journalen. Fördelningen kan göras enligt tre olika metoder:

 • Antal
 • Procent (%)
 • Belopp

Fördelningsfunktionerna kan användas med återkommande redovisningsjournaler och i anläggningstillgångsjournaler.

I följande procedurer beskrivs hur du förbereder att fördela kostnader i en återkommande redovisningsjournal genom att definiera fördelningsnycklar. När fördelningsnycklar definieras slutför du och bokför journalen som alla andra återkommande redovisningsjournaler. Mer information finns i Arbeta med Redovisningsjournaler.

Så här skapar du fördelningsnycklar

Du kan fördela en transaktion i en återkommande redovisningsjournal på flera olika konton när du bokför journalen. Fördelningen kan göras efter kvantitet, procentuellt eller med ett belopp.

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Återkommande redov.journal och välj sedan relaterad länk.
 2. Välj fältet Journalnamn för att öppna fönstret redovisningsjournaler.
 3. Du kan antingen ändra fördelningar på en befintlig journal i listan eller skapa en ny journal med fördelningar.
  • För att skapa en y journal väljer du åtgärden Ny och går vidare till nästa steg för att skapa en ny journal.
  • Välj journalen och gå till steg 7 för att ändra fördelningar av en befintlig journal.
 4. I fältet Namn anger du ett namn för journalens som t.ex. RENSNING. I fältet beskrivning anger du en beskrivning som t.ex. Rensning av utläggsjournal.
 5. Stäng fönstret när du är klar. En ny, tom återkommande journal öppnas.
 6. Fyll i fälten på raden.
 7. Välj åtgärden Fördelningar.
 8. Lägg till en rad för varje fördelning. Du måste fylla i fältet Fördelning %, Fördelningskvantitet eller Belopp. Du måste också fylla i fältet Nr och, om du fördelar transaktionen bland globala dimensioner, fälten för globala dimensioner.
 9. Om du anger ett värde i procent på en rad beräknas beloppet i fältet Belopp automatiskt. Dessa belopp har motsatt tecken mot det totala beloppet i fältet Belopp i den återkommande journalen.
 10. Välj OK för att återgå till fönstret Återkommande redov.journal fönstret, när du har angett fördelningsraderna. Fältet Fördelat belopp (USD) är ifyllt och matchar fältet Belopp.
 11. Bokför journalen.

För att ändra en fördelningsnyckel som redan har angetts.

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Återkommande redov.journal och välj sedan relaterad länk.
 2. Välj journalen med fördelningen i fältet Återkommande redov.journal.
 3. Välj raden med fördelningen och välj sedan åtgärden fördelningar.
 4. Fyll i de relevanta fälten och välj sedan knappen OK.

Se även

Avsluta år och perioder
Arbeta med redovisningsjournaler
Bokför dokument och journaler
Arbeta med Business Central