Bokför årsslutstransaktionen

När du har använt batch-jobbet Avslut av resultatkonton för att generera transaktioner eller bokslutsposter för årsslut, måste du öppna den journal du har angett i batch-jobbet och sedan granska och bokföra transaktionerna.

Så här bokför du årsslutstransaktionen

  1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Redovisningsjournal och välj sedan relaterad länk.
  2. I fönstret Redovisningsjournal i fältet Batch-namn väljer du den batch som innehåller årsavslutstransaktionerna.
  3. Granska transaktionerna.
  4. Om du vill bokföra journalen väljer du åtgärden Bokför.

Anteckning

Om ett fel påträffas visas ett felmeddelande. Om bokföringen utförs tas de bokförda transaktionerna bort från journalen. Efter bokföringen bokförs en transaktion på varje resultatkonto så att saldot blir noll och årets resultat överförs till balansräkningen.

Se även

Avsluta bokföringsperioder
Avsluta böcker
Avslut av resultatkonton
Arbeta med Business Central