Lägga till team eller användare i en fältsäkerhetsprofil för att styra åtkomst

Gäller för Dynamics 365 (online), version 9.x
Gäller för Dynamics 365 (online), version 8.x

Rollbaserad säkerhet styr åtkomsten till en viss entitetstyp, postbaserad säkerhet styr åtkomsten till enskilda poster och säkerhet på fältnivå styr åtkomsten till specifika fält. Du kan använda en fältsäkerhetsprofil för att hantera användares behörigheter för att läsa, skapa eller skriva i skyddade fält. Säkerhetsprofilen för fältet Systemadministratör ger till exempel fullständig åtkomst till alla skyddade fält i Dynamics 365.

  1. Gå till Inställningar > Säkerhet.

  2. Välj Fältsäkerhetsprofiler.

  3. Välj namnet på den profil där du vill lägga till team eller användare.

  4. Under Relaterad, välj Team eller Användare.

  5. Klicka på Lägg till i verktygsfältet Åtgärder.

  6. Välj ett team eller en användare i listan. Du kan också söka efter ett team eller en användare.

  7. Välj Lägg till.

  8. Stäng posten för fältsäkerhetsprofil.

Se även

Styra dataåtkomst
Säkerhetsbegrepp i Microsoft Dynamics 365
Hantera säkerhet, användare och team
Synkronisera användarinformation mellan Microsoft Dynamics 365 och Active Directory