Tilldela säkerhetsroller till ett formulär för att styra åtkomst mer noggrant

Gäller för Dynamics 365 (online), version 9.x
Gäller för Dynamics 365 (online), version 8.x

Kontrollera åtkomsten till formulär och fält genom att tilldela olika säkerhetsroller till de formulär du skapar.

Mer information: Säkerhetskoncept för Microsoft Dynamics 365

 1. Kontrollera att du har säkerhetsrollen Systemadministratör eller motsvarande behörighet i Microsoft Dynamics 365.

  Kontrollera din säkerhetsroll

 2. Gå till Inställningar > Anpassningar.

 3. Välj Anpassa systemet.

 4. Aktivera säkerhetsroller.

  1. Under Komponenter utökar du Entiteter och utökar sedan önskad entitet.

  2. Välj Formulär. Välj ett formulär i listan för att redigera det, om det har formulärtypen Huvud.

  3. Välj Aktivera säkerhetsroller i gruppen Formulär på fliken Start.

 5. Tilldela säkerhetsroller.

  1. Välj vilka säkerhetsroller som det här formuläret ska vara tillgängligt för i dialogrutan Tilldela säkerhetsroller.

  2. Om du vill göra det här formuläret till grundformulär markerar du kryssrutan Aktiverat för grundformulär.

   Minst ett formulär per entitet måste vara ett grundformulär (det formulär som visas för en användare om inga andra formulär är tillgängliga beroende på användarens säkerhetsroll).

  3. Välj OK.

 6. Förhandsgranska huvudformuläret.

  1. På fliken Start väljer du Förhandsgranskning och sedan Skapa formulär, Uppdatera formulär eller Skrivskyddat formulär.

  2. Stäng formuläret Förhandsgranskning genom att välja StängArkiv-menyn.

 7. När du är redo att spara data, välj Spara och stäng.

 8. Publicera dina anpassningar.

  • Om du bara vill publicera den redigerade komponenten, välj Spara > Publicera på fliken Start.

  • Om du vill publicera anpassningar för alla opublicerade komponenter samtidigt väljer du Publicera alla anpassningar.

Anteckning

Installation av en lösning eller publicering av anpassningar kan störa normala systemåtgärder. Vi rekommenderar att du schemalägger en lösningsimport när det stör användarna som minst.